Szybkie wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw

0
373

Komisja Europejska przyznała dodatkowe środki na walkę ze skutkami pandemii COVID-19 oraz na wsparcie transformacji cyfrowej i ekologicznej. Dzięki temu 26 kwietnia zarząd województwa uruchamia nowy konkurs w regionalnym programie operacyjnym z zakresu odpornej i zdrowej gospodarki przyszłości dla małych i średnich przedsiębiorstw. Uwaga! Termin składania wniosków kończy się 28 kwietnia.

– Cieszymy się, że Komisja Europejska zatwierdziła zmiany RPO WiM 2014-2020, o które wnioskował zarząd województwa warmińsko-mazurskiego – mówi marszałek Gustaw Marek Brzezin. – W wyniku zakończenia negocjacji program zyskał 13. Oś Priorytetową „Odporna i zdrowa gospodarka przyszłości”. Zaplanowano w niej dalsze wsparcie przedsiębiorstw dotkniętych skutkami pandemii COVID-19. W konkursie mamy do podziału ponad 50 mln zł, jednak tempo jest szybkie, czas na realizację projektów jest bardzo krótki, ponieważ muszą one zostać rozliczone jeszcze w obecnym okresie programowania.

Wsparcie mogą dostać projekty mające na celu zabezpieczenie ciągłości działalności gospodarczej w okresie epidemii oraz wprowadzanie zmian wpływających na budowanie odporności firmy na przyszłe kryzysy, w tym m.in. dostosowanie stanowisk pracy do działania w warunkach zwiększonego reżimu sanitarnego, zmiana sposobu funkcjonowania lub dystrybucji, zmiana oferty, przebranżowienie.

BRAK KOMENTARZY