Radni za podwyżkami dla pracowników samorządowych w Olsztynie

0
323

Radni przyjęli projekt uchwały Rady Miasta Olsztyna zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2024 rok. Najważniejszym jej punktem była podwyżka płac dla wszystkich pracowników miejskiego samorządu w stolicy regionu, z wyrównaniem od 1 stycznia.

Tradycyjnie w kwietniu podejmujemy uchwałę budżetową, która koryguje pewne wartości budżetowe przyjęte w uchwale z grudnia 2023 r., wyznaczające kierunki zarówno wydatków, jak i dochodów budżetu miasta. Ale także zadań, które za te pieniądze są przewidziane do realizacjitłumaczy Piotr Grzymowicz, prezydent Olsztyna. Przede wszystkim pozyskaliśmy subwencję, która 7 lutego została decyzją ministra finansów nam przekazana w wysokości 15,1 mln zł. Zdobyliśmy także dodatki środki [ok. 14 mln zł] z VAT-u od naszych inwestycji, które są realizowane w Olsztynie.

Zdecydowana większość tej sumy, ok. 22 mln zł, za zgodą radnych na piątkowej sesji Rady Miasta, została przeznaczona na podwyżki dla wszystkich pracowników miejskiego samorządu.

Więcej zarabiać więc będą nie tylko osoby zatrudnione w Urzędzie Miasta Olsztyna, ale także m.in. pracownicy administracyjni i techniczni w szkołach, w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, Zarządzie Dróg Zieleni i Transportu, Ośrodku Sportu i Rekreacji, Zakładzie Cmentarzy Komunalnych, Schronisku dla Zwierząt czy instytucjach kultury. – Podwyżki zostaną wprowadzone praktycznie na bieżąco, z wyrównaniem od 1 stycznia 2024 r.dodaje prezydent Olsztyna.To 400 zł brutto do płacy zasadniczej dla każdego z pracowników plus pochodne wynikające ze stażu pracy. Średnio wyjdzie więc to ok. 460-470 zł brutto na jednego pracownika.

Kierownicy jednostek, zastępcy, dyrektorzy otrzymają zaś 600 zł brutto plus procent w zależności od stażu pracy. Będzie to ok. 670-680 zł brutto do pensji. Prezydent Olsztyna zwraca uwagę, że średnia płaca w Urzędzie Miasta na koniec 2023 r. – bez kierownictwa – wynosiła 6400 zł brutto. Po tych regulacjach będzie znacznie wyższa, ok. 6800-6900 zł.

Pozostałe środki zostaną przeznaczone głównie na wydatki w tzw. sferze majątkowej. Miasto musi m.in. dokupić sprzęt i systemy za ok. 2 mln zł na działalność Centrum Informatycznego Usług Wspólnych Olsztyna. – Dziś CIUWO obsługuje 99 jednostek funkcjonujących w ramach naszego samorządu – podkreśla Piotr Grzymowicz. – I musi zapewnić pełne bezpieczeństwo w zakresie wszelkich danych, którymi na co dzień dysponujemy.

Kolejne ważne zadanie to przeznaczenie ok. 1 mln zł na przygotowanie projektu zagospodarowania Koszar Dragonów. – To nam leży na sercu. Przeznaczamy też pieniądze na projekt biblioteki, która tam będzie, w jednym z tych budynków przypomina prezydent Olsztyna. Przenosimy przecież Planetę 11 z Planetarium, które będzie remontowane.

Około pół miliona złotych trzeba wydać na remont mola od ul. Sielskiej, o co wystąpił OSiR. Jest to potrzebne, aby po 9 latach użytkowania tego obiektu mógł dalej cieszyć mieszkańców i turystów. Inne wydatki, które przyjęli w ramach tej uchwały radni, to m.in. remont i konserwacja olsztyńskich placówek edukacyjnych, nowa tablica świetlna w Aquasferze, zakup mobilnego zadaszenia amfiteatru oraz sterowników na utrzymanie pełnej sprawności sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach.

 

BRAK KOMENTARZY