Lidzbarska perła gotyku po renowacji

0
327

Efekty tych prac, będziemy mogli zobaczyć już w sobotę, 20 kwietnia. Od godz. 14 muzealnicy zapraszają nie tylko na oprowadzania kuratorskie, ale także na pokazy tańca czy mody dworskiej, koncert organowy, pokaz walki czy przedstawienie teatralne.

Zamek w Lidzbarku Warmińskim, będący oddziałem Muzeum Warmii i Mazur, nazywany jest perłą architektury gotyckiej w Polsce.

Do tego określenia nawiązuje także nazwa projektu konserwatorskiego, którego trzeci etap wartości ponad 20,2 mln zł.

Zagospodarowanie terenów międzymurzy i suchej fosy; rewaloryzacja mostu zamkowego nad suchą fosą, prace konserwatorskie i restauratorskie murów obronnych, iluminacja zamku, adaptacja do celów działalności muzealnej dawnej kuchni, dawnych sanitariatów sierocińca, a do celów edukacyjnych dawnej sali kinowej, prace konserwatorskie polichromii w sali kredensu zw. gabinetem bpa Krasickiego – to tylko część prac zrealizowanych podczas trzeciego etapu projektu „Konserwacja i restauracja XIV-wiecznego zamku w Lidzbarku Warmińskim – perły architektury gotyckiej w Polsce’.

W trakcie realizacji inwestycji pojawiła się konieczność wykonania prac dodatkowych, w tym wnikających z potrzeby konserwacji odkrytych polichromii na ścianie wschodniej Kredensu bpa Krasickiego czy dodatkowych badań archeologicznych w związku z odkryciem nieznanych reliktów. Jedocześnie przeprowadzono prace poprawiające infrastrukturę muzeum.

Konserwacja i restauracja lidzbarskiego zamku (etap III) były dofinansowane w ramach Programu „Kultura” ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021 oraz ze środków budżetu państwa łączną kwotą ponad 13,1 mln. zł. Dotacja celowa samorządu województwa warmińsko-mazurskiego wyniosła ponad 4,6 mln zł.

BRAK KOMENTARZY