Wojewoda przekazał samorządom środki pieniężne za pomoc udzielaną uchodźcom

0
484

Wojewoda Artur Chojecki poinformował, ile środków pieniężnych zostało przekazanych samorządom na pomoc uchodźcom z Ukrainy.

Wojewoda przekazał już ponad 32 mln złotych do jednostek samorządu terytorialnego. Środki te przeznaczone są m.in: na zakwaterowanie i wyżywienie uchodźców, jak i na rzecz osób, które przyjęły pod swój dach obywateli Ukrainy.

– Na zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego, w tym koszty związane z utrzymaniem i obsługą punktów recepcyjnych oraz punktów medycznych działających przy punktach recepcyjnych dotychczas przekazaliśmy JST: 2 355 941,47 zł, na wypłatę świadczeń pieniężnych w kwocie 40 zł.: 20 128 000,00 zł, na procedurę związana z nadawaniem numeru PESEL: 364 281,00 zł, na nieodpłatne wykonanie fotografii: 485 610,00 zł, na jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł.: 6 609 756,00 zł – mówi wojewoda Artur Chojecki.

Zgodnie z obowiązującym prawem każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni na własny koszt zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, może być przyznane na jego wniosek świadczenie pieniężne. Świadczenie przysługuje każdemu, u kogo przebywali uchodźcy, oczywiście pod warunkiem, że za daną osobę przyjętą do zakwaterowania i wyżywienia na wskazany okres nie wypłacono już świadczenia.

Maksymalny okres, na który może zostać przyznane świadczenie, będzie wynosił 120 dni, niezależnie od tego, ilu obywatelom Ukrainy dany podmiot zapewniał gościnę. Okres wypłaty świadczenia może być przedłużony w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Aby otrzymać wsparcie, trzeba złożyć wniosek w urzędzie gminy. Zawiera on m.in. imię i nazwisko albo nazwę składającego wniosek, jego PESEL lub NIP, a także wskazanie okresu, na jaki zapewniono zakwaterowanie. Trzeba też podać liczbę przyjętych osób. Gminy przyjmują wnioski, a następnie zgłaszają zapotrzebowanie do Wojewody. Urząd Wojewódzki przyjmuje wnioski w trybie ciągłym, i na bieżąco wypłaca środki.

BRAK KOMENTARZY