Patronat Medialny

Zasady ubiegania się o patronat medialny Wiadomości Gazety Warmińskiej

  1. O patronat może się ubiegać każdy, kto organizuje przedsięwzięcie/ imprezę/ wydarzenie itp. o zasięgu miejskim, regionalnym lub ogólnopolskim i chciałby, aby Wiadomości Gazeta Warmińska udostępniła przestrzeń reklamową lub informacyjną na cele promocji przedsięwzięcia/ imprezy lub wydarzenia w zamian za promowanie podmiotu patronującego, czyli Wiadomości Gazety Warmińskiej.
  2. Wiadomości Gazeta Warmińska może udzielić patronatu medialnego, gdy uważa, że cele przedsięwzięcia/imprezy są zgodne z linią programową czasopisma oraz godne są propagowania i rozpowszechniania w regionie.
  3. Redakcja Wiadomości Gazety Warmińskiej zastrzega sobie prawo do odpowiadania na wybrane zgłoszenia.
  4. Ubiegając się o patronat medialny Wiadomości Gazety Warmińskiej należy wypełnić i wysłać formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie www.
  5. Wypełnienie proponowanych i oczekiwanych świadczeń w formularzu jest tylko ich propozycją, która po uzyskaniu zgody na Patronat jest ostatecznie uzgadniana z przedstawicielem redakcji.
  6. Formularz należy przesyłać nie później niż na trzy tygodnie (21 dni) przed rozpoczęciem imprezy na adres:redakcja@gwarminska.pl
  7. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z redakcją: tel. kom. 533074600

Formularz ubiegania się o patronat medialny Wiadomości Gazety Warmińskiej-pobierz