Negocjacje w sprawie podwyżek na UWM – nadal brak porozumienia

0
355

Działającym na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim związkom zawodowym wciąż nie udało się wypracować wspólnego porozumienia w sprawie podziału przyznanych w tym roku przez Ministra Nauki środków na podwyżki wynagrodzeń. Z nowym – kosztującym uczelnię dodatkowo kilkanaście milionów złotych – postulatem wyszedł NZZP UWM “Prawda”.

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie otrzymał na wspomniane podwyżki około 79 milionów złotych. Rektor UWM prof. Jerzy Przyborowski i prowadzący w jego imieniu negocjacje Prorektor ds. rozwoju i polityki finansowej prof. Mirosław Gornowicz apelują od dłuższego czasu o niezwłoczne podzielenie otrzymanych już środków zgodnie z wytycznymi ministra. A komunikat Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego mówi jasno: “Przyznane środki finansowe przeznaczone są na regulacje płac pracowników uczelni od 1 stycznia 2024 roku. Kwoty przyznanych zwiększeń subwencji  odpowiadają wartości zwiększenia funduszu płac z roku 2022 w poszczególnych uczelniach średnio o:
– 30% w odniesieniu do funduszu płac w grupie nauczycieli akademickich,
– 20% w odniesieniu do funduszu płac w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.”

Zgodnie z przepisami, władze UWM muszą uzyskać akceptację wszystkich działających na uczelni związków zawodowych. Kolejne spotkanie w tej sprawie odbyło się we wtorek 23 kwietnia. Spotkanie zaczęło się od przypomnienia przez mnie propozycji pana Rektora, żeby wszystkim nauczycielom (zgodnie z treścią ministerialnego komunikatu), przyznać podwyżkę w wysokości 30 procent a wszystkim pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi – 20 procent  – podkreśla prof. Mirosław Gornowicz, Prorektor ds. rozwoju i polityki finansowej. -Dodatkowo – wychodząc na przeciw postulatom związkowców – możemy wesprzeć nienauczycieli – rektor dołożyłby do środków na ten cel nieco ponad milion złotych.

Związek “Prawda” przedstawił nową koncepcję, żeby pracownikom niebędącym nauczycielami akademickim podnieść wynagrodzenia o 1250 złotych. “Okło 15 milionów złotych z niewiadomego źródła należałoby dołożyć. To czyste awanturnictwo finansowe!” – podkreśla prorektor.

ŹRÓDŁO: UWM

BRAK KOMENTARZY