Znamy chętnych do rozbudowy drogi krajowej w Dobrym Mieście

0
502

Dwie firmy złożyły oferty w przetargu na rozbudowę ulicy Olsztyńskiej w ciągu drogi krajowej nr 51 (DK51) w Dobrym Mieście.

Najniższą cenę – 14 087 504,63 mln zł zaproponowało Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Lidzbarka Warmińskiego, najwyższą – 18 710 871,94 mln zł – firma STRABAG.

 Ocena ofert

Złożone oferty sprawdzi teraz komisja przetargowa. W postępowaniu drogowcy przyjęli kryteria ceny (80 proc.) oraz terminu realizacji (20 proc.). Wymagają, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie nie dłuższym niż 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Minimalny termin na wykonanie prac wynosi 16 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Zakres zamówienia

Rozbudowa DK51 w Dobrym Mieście obejmie poszerzenie jezdni do 7 m, wzmocnienie konstrukcji istniejącej nawierzchni do nośności 11,5 ton na oś, korektę łuków pionowych i poziomych. Przebudowane zostaną skrzyżowania i istniejące zjazdy, a także kanalizacja deszczowa. Zadanie przewiduje również budowę oświetlenia drogowego, przejść dla pieszych wraz z azylami i pary zatok autobusowych. Powstaną również chodniki i ciągi pieszo-rowerowe.

W celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz komfortu jazdy, na drodze krajowej nr 51 w obrębie istniejącego skrzyżowania z ulicą Cmentarną zaprojektowano skrzyżowanie typu rondo. Przełożone w to miejsce zostanie skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 593 (ul. Grunwaldzka), którego w obecnej lokalizacji nie można przebudować. Wiązałoby się to z koniecznością wyburzeń budynków.

Cel inwestycji

Inwestycja poprawi bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz komfort przejazdu tranzytowego i lokalnego. Poprawie ulegnie również bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów dzięki budowie chodników, ciągu pieszo-rowerowego oraz przejść dla pieszych.

BRAK KOMENTARZY