Urzędy powoli otwierają drzwi interesantom

0
994
Urzędy powoli otwierają drzwi petentom

W wielu urzędach jest już możliwa bezpośrednia obsługa interesantów. Oczywiście odbywa się ona w ograniczonej formie.

Od dnia 1 czerwca 2020 r. bezpośrednia obsługa klientów odbywa się w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie, Delegaturach w Elblągu i Ełku oraz Oddziałach Paszportowych w Bartoszycach, Kętrzynie i Giżycku. Ze względu na stan epidemii przyjmowanie klientów odbywać się będzie wyłącznie po uprzednim telefonicznym lub mailowym ustaleniu terminu wizyty, o wyznaczonej godzinie przyjęcia. Na stanowisku możliwa jest obsługa jednej osoby. Nie dotyczy to osób towarzyszących osobom z niepełnosprawnością, tłumaczy języka, pełnomocników lub rodziców z dzieckiem. Obywatele we wszystkich sprawach prowadzonych przez Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie mogą przesyłać korespondencję pocztą tradycyjną lub za pośrednictwem platformy ePUAP.

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wznowiono wykonywanie zadań Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz organów Województwa Warmińsko-Mazurskiego przez pracowników urzędu w sposób umożliwiający bezpośrednią obsługę interesantów. Ze względu na stan epidemii oraz w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców województwa osobiste wizyty interesantów w Urzędzie Marszałkowskim odbywać będą się po uprzednim telefonicznym lub mailowym ustaleniu terminu (w tym godziny) wizyty. W dalszym ciągu polecaną interesantom Urzędu formą załatwiania spraw jest wnoszenie podań, wysyłanie telefaksów lub drogą mailową.

Starosta Elbląski w związku z koniecznością zapobiegania rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19, wywołanej wirusem SARS-CoV-2 (koronawirus)  w celu zapewnienia bezpieczeństwa Interesantów i Pracowników Urzędu podjął decyzję, że do 12 czerwca b.r. Starostwo Powiatowe w Elblągu nie będzie przyjmować interesantów. Wszystkie sprawy można załatwić poprzez platformę epuap.

Olsztyńskie starostwo dopuszcza kontakty  bezpośrednie po wcześniejszym umówieniu wizyty. To dotyczy wszystkich komórek. Jeżeli chodzi o wydział komunikacji, to można się tam umówić na wizytę za pomocą rejestracji internetowej. Klienci są obsługiwanie na dole, bez wchodzenia w głąb urzędu, chyba, że odbywa się to pod opieką urzędnika. Wizyty odbywają się w maseczkach z zachowaniem 1.5 metra odległości i są one umawiane w taki sposób, żeby zbyt dużo osób nie spotykało się ze sobą w budynku.

Pracownicy Urzędu Miasta w Olsztynie zachęcają w dalszym ciągu do załatwiania spraw zdalnie.- W trosce o wygodę mieszkańców, ale również bezpieczeństwo, zarówno osób korzystających z usług urzędu miasta, jak i pracowników olsztyńskiego magistratu, informujemy że wciąż pracujemy w ograniczonym zakresie. W dalszym ciągu zachęcamy do załatwiania spraw zdalnie, które można załatwić na odległość. Jednocześnie informujemy, że otworzyliśmy wszystkie wejścia do naszych budynków, ale dostępne są one tylko dla osób, które nie mogą załatwić sprawy zdalnie. Swobodnie przemieszczać się po budynkach mogą jedynie pracownicy urzędu.

W urzędzie na miejscu można dokonać zgłoszenia zgonów, zgłoszenia narodzin, ale tylko w sytuacji, gdy należy złożyć oświadczenie uznania ojcostwa, zgłoszenia ślubu konkordatowego i cywilnego (po wcześniejszej rezerwacji daty i godziny). Bezpośrednia obsługa w Wydziale Komunikacji została ograniczona wyłącznie do rezerwacji on-line (nie będą wydawane „numerki”, tak jak dotychczas). Sukcesywnie będą zwiększane możliwości elektronicznej rezerwacji kolejki. Obecnie przyjmowanych jest 110 osób dziennie.

Od dnia 25 maja 2020 roku do odwołania, Urząd Miejski w Elblągu wprowadził nowe zasady obsługi pozwalające na wejście interesanta do urzędu i jego bezpośrednią obsługę – głównie w tzw. strefach buforowych, tj. odpowiednio przystosowanych pomieszczeniach (stanowiskach). Celem zapewnienia wzajemnego bezpieczeństwa wymienione wizyty  odbywają się wyłącznie po uprzednim ustaleniu terminu i miejsca spotkania.

Po wcześniejszym umówieniu wizyty można m.in. złożyć wniosek lub odebrać dowód osobisty, odebrać prawo jazdy, złożyć meldunek, a także załatwić sprawy związane z pomocą społeczną. Każda komórka urzędu jest otwarta, więc jeżeli ktoś ma problem z załatwieniem spraw przez telefon lub elektronicznie, to po wyznaczeniu terminu wizyty jest możliwość przyjścia do urzędu.

Obecnie nie wiadomo, kiedy urzędy zostaną całkowicie otwarte. Decyzja  należy do premiera Mateusza Morawieckiego.

BRAK KOMENTARZY