Unijne wsparcie dla Warmii i Mazur

0
140

Około 1,8 mld euro na lata 2021-2027 z polityki spójności dla województwa warmińsko-mazurskiego zostanie przeznaczone m.in. na rozwój przedsiębiorczości.

Województwo warmińsko-mazurskie jest dziesiątym regionem, które zakończyło negocjacje Kontraktu Programowego z Ministrem Funduszy i Polityki Regionalnej. Kontrakt programowy to instrument polityki rozwoju kraju, rodzaj umowy pomiędzy rządem a zarządem województwa, w której wskazane zostaną konkretne inwestycje.

W czerwcu 2022 r. pula środków dla województwa warmińsko-mazurskiego została zwiększona o ponad 54,7 mln euro. Środki te zwiększą pulę Europejskiego Funduszu Społecznego. Ostatecznie więc w ramach nowego programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur region otrzyma do wykorzystania 1 mld 786 mln euro. – Podpisanie kontraktu programowego otwiera drogę do wspólnych negocjacji rządu i samorządu z Komisją Europejską programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027. Pieniądze te wraz ze środkami krajowymi będą wspierać najważniejsze potrzeby rozwojowe regionu i Polski – powiedział minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda.

W ramach Kontraktu Programowego dla Warmii i Mazur uzgodniony został pakiet przedsięwzięć priorytetowych, istotnych z punktu widzenia rozwoju województwa podlaskiego, a przede wszystkim poprawy jakości życia mieszkańców. Począwszy od inwestycji wspierających przedsiębiorców i gospodarkę, poprzez inwestycje ukierunkowane na przeciwdziałanie zmianom klimatycznym i ochronie środowiska, aż po inwestycje wychodzące naprzeciw istotnym potrzebom społecznym, w tym ambicjom społeczności lokalnych.

Znaczną część pieniędzy zarząd województwa planuje przeznaczyć na realizację przedsięwzięć dla turystyki i kultury Warmii i Mazur.

 

BRAK KOMENTARZY