Pomysły na poszerzenie granic Olsztyna

0
955

Radni z Komisji Inwestycji i Rozwoju otrzymali materiał informacyjny dotyczący kosztów zjawiska rozlewania się Olsztyna i problemów z tym związanych.

Autorzy opracowania wskazują, że proces rozlewania się miast dotyka wszystkie większe ośrodki miejskie. W jego wyniku liczba ludności miasta centralnego zmniejsza się, a przybywa mieszkańców w gminach sąsiadujących z miastem centralnym.

Przenoszą się pod Olsztyn 

W Olsztynie liczba ludności na podstawie meldunków stałych i czasowych na koniec roku 2021 spadła poniżej 160 tys. , a ciągu ostatnich 7 lat ubyło w mieście ponad 10,5 tysiąca mieszkańców. Jednocześnie w tym samym czasie zmiana liczby ludności w gminach podmiejskich wyniosła od 2,5 proc. w przypadku gminy Purda, do 43,6 proc. w przypadku gminy Stawiguda. – Tylko w latach 2007-2017 wyprowadziło się z Olsztyna do wspomnianych gmin ponad 11 tysięcy mieszkańców. Liderami w przejmowaniu mieszkańców Olsztyna są: Stawiguda – 3042 mieszkańców i Dywity – 2424 mieszkańców. Warto przy tym zwrócić uwagę, że równolegle, w tym samym czasie liczba ludności miasta spadła tylko o niecałe 3 tysiące mieszkańców, co wskazuje iż Olsztyn jest cały czas miastem, które wyraźnie „przyciąga” nowych mieszkańców oraz ma wysokie wskaźniki przyrostu naturalnego – czytamy w raporcie, który otrzymali radni.

Dwa sposoby na poszerzenie granic

Autorzy opracowania zwracają uwagę, że z pozoru najprostszym sposobem na radzenie sobie z suburbanizacją jest zmiana granic miasta. – Rozszerzenie może zostać przeprowadzone w wyniku wspólnych rozmów pomiędzy gminami/miastami i mieć formę dobrowolnego połączenia gmin. Innym sposobem rozszerzenia granic miasta centralnego może być przyłączanie/aneksacja kawałków (np. wybranych sołectw albo ich części) gmin ościennych – czytamy w zestawieniu.
Co na to radni? – Jestem za poszerzeniem granic Olsztyna, ale nie na siłę. Mieszkańcom okolicznych gmin musimy przedstawić tak atrakcyjną ofertę, że sami by chcieli się przyłączyć. Mam na myśli sprawy komunikacyjne, podatkowe, czy oświatowe – mówi Łukasz Łukaszewski, przewodniczący komisji gospodarki komunalnej rady miasta w Olsztynie.

BRAK KOMENTARZY