Zmiana organizacji ruchu na obwodnicy Olsztyna

0
326

W związku z naprawą gwarancyjną deformacji nawierzchni w najbliższych dniach na obwodnicy Olsztyna w ciągu dróg S16 i S51 zostanie zmieniona organizacja ruchu.

Prace rozpoczną się w poniedziałek (1 sierpnia br.) i powinny zakończyć się w środę (3 sierpnia br.). Koszt naprawy poniesie wykonawca robót.

Na czas robót pomiędzy węzłami Olsztyn Jaroty i Olsztyn Południe zostanie wyłączona z ruchu jezdnia w kierunku Ostródy na odcinku około 4 km. Ruch zostanie przełożony na jezdnię w kierunku Mrągowa poprzez przejazdy awaryjne i będzie odbywał się dwukierunkowo.

Naprawa będzie wykonywana na dwóch kilkudziesięciometrowych odcinkach odległych od siebie o około 1 kilometr.  Zakres prac obejmie frezowanie warstwy ścieralnej, wykonanie warstwy wyrównawczej, ułożenie warstwy ścieralnej oraz odtworzenie oznakowania poziomego.

 

BRAK KOMENTARZY