Komisariat Policji w Dobrym Mieście podsumował pracę za 2017r.

0
2936

Kierownictwo Komisariatu Policji w Dobrym Mieście podsumowało prace swojej jednostki za 2017r. W odprawie służbowej uczestniczyli nie tylko policjanci, ale także przedstawiciele lokalnych samorządów. Wszystkiemu przyglądał się z-ca Komendanta Miejskiego Policji nadkom. Marek Dumka.

W uroczystej odprawie służbowej, która odbyła się w ubiegły piątek udział wzięli: Burmistrz Dobrego Miasta Pan Stanisław Trzaskowski, Wójt Gminy Dywity Pan Jacek Szydło, Wójt Gminy Świątki Pan Sławomir Kowalczyk, Wójt Gminy Jonkowo Pan Wojciech Giedzko,  Radny Rady Miejskiej w Dobrym Mieście Pan Mariusz Borek oraz z-ca Komendanta Miejskiego Policji w Olsztynie nadkom. Marek Dumka.

Spotkanie rozpoczęło się od przywitania zaproszonych gości przez Panią Komendant Komisariatu Policji w Dobrym Mieście podkom. Barbarę Krzyżewską. W dalszej części odprawy Pani Komendant zaprezentowała stan etatowy jednostki oraz podkreśliła doskonałą współpracę z lokalnymi samorządami fakt, że bez ich wsparcia nie zawsze dałoby się zrealizować zamierzone cele.

Funkcjonariusze służby kryminalnej mogą być dumni ze swojej pracy w 2017 roku. Zarówno w KP w Dobrym Mieście jak i w PP Jonkowo czy PP Dywity odnotowany został wzrost wykrywalności przestępstw w stosunku do roku 2016. I tak kolejno, KP Dobre Miasto zwiększyło wykrywalność o 13,9%, PP Jonkowo o 6,7% i PP Dywity o 14,2%.  Jak podkreśliła Pani Komendant, osiągnięte wyniki nie oznaczają, że służba kryminalna może iść na wolne. Podkom. Barbara Krzyżewska podziękowała policjantom za dotychczasową prace ponieważ to dzięki zaangażowaniu policjantów komisariat osiągnął taki wynik, jednocześnie liczy na dalsze działania na  takim poziomie.

W 2017 roku policjanci z Komisariatu Policji w Dobrym Mieście zostali pozytywnie ocenieni w przedmiocie realizacji i skuteczności poszukiwań osób zaginionych.

W dalszej części mówiono o wynikach osiągniętych przez służbę prewencji tutejszej jednostki. KP Dobre Miasto i podległe posterunki w 2017 roku odnotowały 4362 interwencje w tym 462 interwencje domowe, 451 kolizji drogowych oraz 49 wypadków drogowych. Policjanci podlegli Komisariatowi Policji w Dobrym Mieście w ubiegłym roku nałożyli 563 mandaty karne. Prawie tyle samo bo 575 interwencji przeprowadzanych przez funkcjonariuszy prewencji zostało zakończonych pouczeniem.

Nie obyło się również o wspomnieniu jak przydatnym narzędziem w rękach mieszkańców jest Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, na którą wpłynęło 188 informacji na temat miejsc zagrożonych z czego 97 okazało się potwierdzonych przez policjantów. Pani Komendant apelowała do przedstawicieli samorządów aby przekazywali oni w miarę możliwości informacje mieszkańcom gminy Dobre Miasto, o takiej formie zgłaszania problemów dotyczących m.in. wskazywania miejsc spożywania alkoholu, miejsc w których łamane są przepisy ruchu drogowego czy sytuacji związanych z infrastrukturą drogową.

W ubiegłym roku policjanci z Komisariatu Policji w Dobrym Mieście zabezpieczali takie imprezy jak:

•    dwie imprezy masowe – „Legendy Polskiego Rocka oraz Gwiazdy Muzyki Tanecznej”
•    „Święto Chleba” – dożynki powiatowo–gminne
•    Rajd Tysiąca Jezior
•    Rajd Warmiński
•    Piknik Historyczny
•    Festyn „Koloryt” z  udziałem zespołu disco polo
•    Amatorski wyścig kolarski – „Mazurski Klasyk”

Po wystąpieniu pani komendant, przyszedł czas na zabranie głosu przez zaproszonych gości. Prelegenci podkreślali jak ważnym elementem w dbaniu o wspólne dobro mieszkańców, jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa jest współpraca służb z samorządami.

Podczas odprawy służbowej, ze stanowiskiem z-cy Komendanta Komisariatu Policji w Dobrym Mieście pożegnał się nadkom. Marcin Świniarski, na szczęście po to, aby przejąć obowiązki Komendanta Komisariatu Policji w Barczewie. Na fotelu zastępcy Komendanta Komisariatu Policji w Dobrym Mieście od dzisiaj zasiądzie asp. szt. Michał Bojarowicz, który dowodzenie Posterunku Policji w Dywitach przekazał mł. asp.  Przemysławowi Macutkiewiczowi. Nadkom. Marcin Świniarski podczas swojego wystąpienia nie szczędził pochwał swoim podwładnym oraz współpracownikom. Dziękował za ponad dwa lata współpracy z funkcjonariuszami, z którymi było dane mu pracować. Jak podkreślił, to były bardzo dobre dwa lata, w ciągu których spotkał na swojej drodze samych wspaniałych ludzi dzięki którym Komisariat Policji w Dobrym Mieście odnotował tak dobre wyniki pracy.

BRAK KOMENTARZY