Pieniądze na ratowanie zabytków

0
323

Dotacja mogła być udzielona każdemu wnioskodawcy, który jest właścicielem lub posiadaczem zabytku, znajdującego się w województwie warmińsko-mazurskim i wpisanego do rejestru zabytków województwa warmińsko-mazurskiego.

 W tym roku do opiekunów zabytków na Warmii i Mazurach trafi rekordowa kwota 1,7 mln zł, z której dofinansowane zostanie 39 zadań – mówi Maria Bąkowska, członki zarządu województwa. – Dla porównania, kwota wsparcia była niższa o 200 tys. zł i została przyznana na realizację 42 projektów nadzorująca  merytorycznie działania z zakresu kultury i edukacji oraz turystyki i sportu.

Dotacja może obejmować nakłady konieczne na:
– sporządzanie ekspertyz technicznych i konserwatorskich,
– przeprowadzenie badań konserwatorskich i architektonicznych,
– zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku,
– stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku,
– działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów zabytkowego układu parku lub ogrodu,
– zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych niezbędnych do wykonania prac i robót przy zabytku wpisanym do rejestru, o których mowa w pkt 1-5,
– zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej.

Beneficjenci tegorocznych dotacji:
– 140 tys. zł na prace ratunkowe, remontowe i restauratorskie kominów i dachów na zabytkowym budynku klasztoru Zgromadzenia Sióstr św. Katarzyny w Braniewie,
– 100 tys. zł na remont dachu prezbiterium kościoła pw. Matki Bożej Królowej Świata w Kisielicach,
– 80 tys. zł na remont okien w kościele Ewangelicko-Augsburskim w Giżycku,
– 75 tys. zł na prace konserwatorskie przy elementach empory zachodniej z XVII w. w  XIV-wiecznej Bazylice Mniejszej pw. Najświętszego Zbawiciela i Wszystkich Świętych w Dobrym Mieście,
– 70 tys. zł na drugi etap prac konserwatorskich neogotyckiego ołtarza głównego w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Olsztynku (tabernakulum, predella, retabulum ze zwieńczeniem, oraz trzy figury,
– 70 tys. zł na konserwację neogotyckiego ołtarza bocznego (z przedstawieniem Świętej Rodziny) w kościele pw. Św. Wawrzyńca w Mingajnach,
– 69 tys. zł ma kontynuację prac konserwatorsko-restauratorskich przy XVII-wiecznych obramieniach okiennych kościoła pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Łęgowie,
– 60 tys. zł na konserwację nagrobka Andrzeja i Baltazara Batorych (z 1599 r. ) w kościele św. Andrzeja Apostoła w Barczewie,
-56,5 tys. zł na kontynuację konserwacji prospektu organowego oraz empory chóru muzycznego w kościele pw. Nawiedzenia NMP w Sanktuarium Matki Pokoju w Stoczku Klasztornym,
– 54 tys. zł na czwarty etap konserwacji wnętrza kościoła pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Braniewie,
– 50 tys. zł na konserwację rzeźb z kościoła św. Krzyża w Nidzicy,
– 50 tys. zł ma konserwację dwóch naściennych ikonografii Jerzego Nowosielskiego w parafii greckokatolickiej pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Górowie Iławeckim,
– 50 tys. zł na drugi etap prac dachu plebanii kościoła pw. NSPJ w Rybnie,
– 50 tys. zł na czwarty etap konserwacji barokowego ołtarza bocznego w kościele św. Wawrzyńca w Gryźlinach,
– 45 tys. zł na konserwację ołtarza głównego w kościele pw. Św. Wojciecha w Nidzicy,
– 41,5 tys. zł na konserwację XVII-wiecznej ambony w kościele pw. Św. Michała Archanioła w Blankach,
– 41 tys. zł na prace konserwatorskie neogotyckiej ambony w kościele pw. Chrystusa Króla w Jarnołtowie,
– 40 tys. zł na konserwację rzeźb w stanie awaryjnym w kościele pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny i św. Józefa w Krośnie,
– 40 tys. zł na kontynuację konserwacji ołtarza w kościele pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Reszlu,
– 40 tys. zł na trzecie etap konserwacji ołtarza głównego w kościele pw. Św. Augustyna i św. Anny w Babiaku,
– 40 tys. zł na remont dachu XIV-wiecznego kościoła pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Prątnicy,
– 40 tys. zł na przywrócenie pierwotnego stanu kaplicy św. Barbary w Rogożu,
– 35 tys. zł na prace ratownicze przy malowidłach klatki schodowej pałacu Lehndorffów w Sztynorcie,
– 35 tys. zł ma kontynuację konserwacji barokowej ambony w XIV-wiecznym kościele pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Płoskini,
– 35 tys. zł na konserwację neobarokowego ołtarza głównego w kościele pw. Najświętszej Maryi Panny w Błudowie,
– 35 tys. zł na konserwację ołtarza bocznego św. Anny przeniesionego ze Stoczka Klasztornego do Diecezji Elbląskiej,
– 28 tys. zł na konserwację rzeźb oraz obrazu z ołtarza bocznego w kościele pw. Św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Mrągowie,
– 25 tys. zł na restaurację obrazu „Opłakiwanie” w kościele pw. Św. Bartłomieja Apostoła w Jezioranach,
– 25 tys. zł naprace ratownicze obrazu „Trójca święta” z kościoła pw. Św. Barbary w Rumianie,
– 21 tys. zł na piąty etap prac konserwatorskich kościoła ewangelicko-augsburskiego w Dźwierzutach,
– 21 tys. zł na renowację ogrodzenia budynku szpitala św. Jerzego w Lubawie,
– 21 tys. zł na zahamowanie destrukcji muru wschodniego kościoła pw. Najświętszej Maryi Panny w Grabowie, gm. Lubawa,
– 20 tys. zł ma konserwację ambony i baldachimu w kościele pw. Św. Bartłomieja Apostoła w Piotraszewie,
– 20 tys. zł na konserwację obrazu „Złożenie do grobu” w kościele pw. Przenajświętszej Trójcy w Chruścielu,
– 20 tys. zł na konserwację tynków w kościele filialnym św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Świętym Gaju,
– 15 tys. zł na prace ratunkowe po pożarze w kościele pw. Św. Mikołaja Biskupa w Grzędzie,
– 14 tys. zł ma konserwację gotyckiej rzeźby Pieta w kościele pw. Trójcy Przenajświętszej we Frednowach,
– 14 tys. zł na piaty etap konserwacji ołtarza w kościele pw. Św. Macieja Apostoła w Bisztynku,
– 14 tys. zł na kontynuację konserwacji drzwi zewnętrznych w kościele pw. Św. Piotra i Pawła w Użrankach.

BRAK KOMENTARZY