Rozpoczyna działalność Centrum Świadczeń Zdrowotnych w Barczewie

0
435

Od 1 kwietnia długoterminową opiekę paliatywną w Barczewie prowadzić już będzie Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Dobrym Mieście. To efekt decyzji samorządu Powiatu Olsztyńskiego i porozumienia zawartego z Fundacją Zakonu Maltańskiego.

Przez dwanaście lat Zakon prowadził w Barczewie Centrum Pomocy Maltańskiej pw. bł. Gerarda, bardzo potrzebną w regionie placówkę zajmującą się chorymi wymagającymi bardzo specjalistycznej opieki. Niestety, z przyczyn finansowych maltańczycy musieli podjąć decyzję o zamknięciu placówki.

– W związku z tym, że budynek jest własnością samorządu powiatowego, prowadziliśmy negocjacje, co zrobić z usługą wykonywaną dotąd przez Fundację. Doszliśmy do wniosku, że będziemy kontynuować to zadanie w oparciu o doświadczenia Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Dobrym Mieście, który prowadzi podobną działalność bo opiekę długoterminową, paliatywną. W związku z tym postanowiliśmy, że „Barczewo” zostanie włączone w struktury szpitala w Dobrym Mieście – wyjaśnił starosta olsztyński Andrzej Abako.

Niezbędne formalności zostały już dopełnione. Rada Powiatu wprowadziła stosowne zmiany do Statutu ZZOZ w Dobrym Mieście. Starosta podpisał akt notarialny, na mocy którego Powiat przekazał szpitalowi nieruchomość, w której mieściło się Maltańskie Centrum Pomocy w Barczewie. ZZOZ zawarł z Fundacją Polskich Kawalerów Maltańskich umowę dotyczącą przejęcia od niej zorganizowanej części byłego już Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Barczewie. 1 kwietnia na mapie usług medycznych regionu pojawi się formalnie nowy podmiot: barczewskie Centrum Świadczeń Zdrowotnych Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Dobrym Mieście.

– W ten sposób kończymy, wyjątkową nawet w skali kraju, procedurę powiększania szpitala, dla którego organem prowadzącym jest samorząd – dodaje starosta Abako. – Jednak najważniejsze jest to, że udało nam się uratować tę ważną placówkę przed likwidacją, a pacjenci nie odczują skutków tej „transformacji”. A mam nadzieję, że z czasem także zyskają.

Jak wynika z analiz ekonomicznych, w nowym okresie kontraktowania usług przez NFZ Centrum, działające już w nowej strukturze organizacyjnej, powinno „wyjść na swoje”, zwłaszcza że nadal będzie wspierane przez Kawalerów Maltańskich. Będzie to dobrą podstawą do rozszerzenia oferty placówki o nowe świadczenia (w najbliższych planach jest laboratorium i pracownia rtg). To z kolei powinno podnieść standard opieki medycznej w Barczewie i powiecie.

BRAK KOMENTARZY