Znęcał się nad zwierzętami, prawomocnie skazany

0
320

Sąd Okręgowy w Olsztynie utrzymał w mocy wyrok skazujący Emila K. na karę pozbawienia wolności, przepadek zwierząt oraz nawiązkę w wysokości 20 000 zł. 

Emil K. został oskarżony o popełnienie dwóch czynów dotyczących naruszenia ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o ochronie zwierząt.

Pierwszy zarzut dotyczył oferowania za pośrednictwem portalu ogłoszeniowego OLX do sprzedaży sześciu felsum madagaskarskich, kameleona jemeńskiego, dwóch legwanów zielonych oraz siedmiu żółwi stepowych bez wymaganych dokumentów. Oskarżony miał tym samym naruszyć przepisy prawa Unii Europejskiej dotyczące ochrony gatunków dziko żyjących zwierząt w zakresie regulacji obrotu nimi.

Do tych zdarzeń miało dochodzić w okresie od 21 stycznia 2020 r. do 4 sierpnia 2020 r. w Olsztynie i Unieszewie.

Natomiast w drugim zarzucie Emil K. został oskarżony o znęcanie się nad licznymi gadami, które hodował (m.in. felsumy madagaskarskie, kameleony jemeńskie, żółwie, stepowe, gekon madagaskarski, czy drakun olbrzymi). Według ustaleń prokuratora oskarżony utrzymywał zwierzęta w niewłaściwych warunkach bytowania i w stanie rażącego zaniedbania. W szczególności zwierzęta miały być utrzymywane w terrariach w zbyt dużym zagęszczeniu, bez zapewnienia im odpowiedniej temperatury i wilgotności oraz bez zapewnienia tym zwierzętom właściwej opieki weterynaryjnej. W ocenie oskarżyciela, takie działanie stanowiło zagrożenie dla życia i zdrowia tych zwierząt.

Ponadto, Emil K. niewłaściwie opiekując się eublefarą lamparcią oraz żółwiem stepowym miał doprowadzić do śmierci tych zwierząt.

Sąd Rejonowy w Olsztynie w dniu 14 lipca 2022 r. uznał Emila K. za winnego popełnienia zarzucanych mu czynów i skazał go za to na karę łączną 8 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 3 lat próby. Sąd orzekł wobec oskarżonego także przepadek zwierząt oraz zakaz posiadania niektórych gatunków zwierząt na okres 2 lat. Dodatkowo sąd orzekł od oskarżonego nawiązkę w wysokości 20 000 zł na rzecz fundacji zajmującej się ochroną zwierząt.

Wyrok Sądu Rejonowego w Olsztynie został zaskarżony przez pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego i obrońcę oskarżonego.

Sąd Okręgowy w Olsztynie w dniu 4 października 2022 r. zmienił wyrok sądu pierwszej instancji tylko w ten sposób, że orzekł wobec Emila K. surowszy zakaz posiadania zwierząt w postaci gadów na okres 3 lat, a w pozostałym zakresie rozstrzygnięcie to utrzymał w mocy.

W ocenie sądu odwoławczego wymierzona oskarżonemu kara nie jest nadmiernie surowa, a orzeczony zakaz pozwoli oskarżonemu na ponowne przemyślenie i zorganizowanie hodowli gadów tak, aby zapewnić im bezpieczne i godziwe warunki.

Wyrok w tej sprawie jest prawomocny.

Na 10 października 2022 r. w Sądzie Okręgowym w Olsztynie jest wyznaczony termin rozprawy odwoławczej w innej sprawie karnej Emila K., w której jest on oskarżony o znęcanie się nad zwierzętami.

BRAK KOMENTARZY