Zmiana oznakowania nad jez. Długim w Olsztynie

0
413

Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie uprzejmie informuje, że w dniu 25 października 2019 roku, planowana jest zmiana organizacji ruchu wzdłuż chodników i ścieżek rowerowych nad jeziorem Długim.

Zmiana będzie polegała na oznakowaniu ciągów pieszo-rowerowych w sposób pozwalający na wspólne korzystanie pieszych i rowerzystów z całej szerokości traktów. W ten sposób zmodyfikowane zostanie również oznakowanie w rejonie przystanku autobusowego „jezioro Długie” przy ul. Bałtyckiej. Oznakowanie poziome uzupełnione zostanie o piktogramy roweru oraz pieszych.

Powyższe zmiany mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa wszystkich użytkowników ciągów pieszo-rowerowych na jeziorem Długim. W dniach 21-25 października prowadzone są tam prace związane ze zmianą oznakowania.

BRAK KOMENTARZY