Wyrok w sprawie byłej Warmińsko-Mazurskiej Konserwator Zabytków

0
156
Budynek Sądu Okręgowego w Olsztynie

Sąd Okręgowy w Olsztynie częściowo zmienił wyrok sądu pierwszej instancji wydany w sprawie dotyczącej Barbary Z., byłej Warmińsko-Mazurskiej Konserwator Zabytków.

Prokurator oskarżył Barbarę Z. m.in. o przyjęcie w roku 2008, 2010 oraz 2011 korzyści majątkowej w postaci pobytu w ośrodku spa oraz wyjazdu do Egiptu i Turcji o łącznej wartości ponad 12 tys. zł. Kolejne dotyczyły przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez dwie inne osoby: Wiesławę Ch. i Annę L.
Jeden z czynów zarzucanych Barbarze Z. dotyczył niedopełnienia obowiązków i działania w celu osiągnięcia korzyści majątkowej w związku z realizacją prac konserwatorskich muru obronnego w Nowym Mieście Lubawskim w 2015 roku. Prokurator oskarżył ją o to, że nie podjęła działań prowadzących do wstrzymania wypłaty drugiej transzy dotacji na ten cel w kwocie 20 tys. zł, mimo że wiedziała, że prace konserwatorskie nie zostały wykonane w terminie określonym w umowie o przydzielenie dotacji.
Po czterech latach od zatrzymania poznaliśmy wyrok wydany przez Sąd Rejonowy. Był on w większości korzystny dla urzędniczki, bo sąd uniewinnił ją od zarzutów korupcyjnych. Mimo tego, obrońca Barbary Z. wniósł apelację.

Sąd Okręgowy w Olsztynie wyrokiem z dnia 1 marca 2021 r. częściowo zmienił rozstrzygnięcie wydane przez sąd pierwszej instancji, m.in. uniewinniając Wiesławę Ch. od popełnienia zarzucanego jej czynu. – W odniesieniu do czynów, w których Barbara Z. została oskarżona o przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków w związku z realizacją dwóch postępowań o udzielenie zamówienia, Sąd Odwoławczy w zachowaniu oskarżonej dopatrzył się działania nie tylko na szkodę interesu publicznego – Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Olsztynie, ale również na szkodę interesu prywatnego dwóch osób – informuje Olgierd Dąbrowski-Żegalski, rzecznik Sądu Okręgowego w Olsztynie.

BRAK KOMENTARZY