Wyniki rekrutacji do szkół ponadpodstawowych w Olsztynie

0
272

Ogłoszone zostały wyniki rekrutacji uzupełniającej do szkół ponadpodstawowych w Olsztynie. Tym samym uczniowie mogą sprawdzić gdzie się dostali i potwierdzić wolę przyjęcia, jeśli chcą uczęszczać do danej placówki.

W rekrutacji uzupełniającej wzięły udział 1 172 osoby, z tego 965 kandydatów zostało zakwalifikowanych.

– Robiliśmy wszystko by przyjąć jak najwięcej uczniów – mówi Iwona Gardocka, p.o. zastępcy dyrektora Wydziału Edukacji w Urzędzie Miasta w Olsztynie- tam gdzie było to możliwe zwiększaliśmy maksymalnie limity uczniów, a dodatkowo wyznaczyliśmy też 6 kolejnych oddziałów w szkołach, które miały jeszcze możliwości kadrowe i lokalowe by przyjąć młodzież.

Lista szkół, w których mogą powstać dodatkowe oddziały:

  • VI Liceum Ogólnokształcącym – 1 oddział,
  • VII Liceum Ogólnokształcącym (w ZSChiO) – 1 oddział,
  • IX Liceum Ogólnokształcącym (w ZSO-3) – 1 oddział integracyjny,
  • Technikum nr 2 w Zespole szkół Ekonomiczno-Handlowych – 1 oddział,
  • Technikum nr 7 w Zespole Szkół Ekonomicznych – 1 oddział,
  • Branżowej Szkole I stopnia nr 5 w Zespole szkół Gastronomiczno-Spożywczych – 1 oddział.

To, czy oddziały we wskazanych szkołach powstaną zależy od uczniów. Jeśli wystarczająco dużo osób podejmie decyzję o uczęszczaniu do danej placówki wówczas dany oddział faktycznie zostanie utworzony.  Kandydaci, którzy w rekrutacji uzupełniającej dostali się do wskazanej szkoły muszą zanieść tam oryginał świadectwa, mają na to czas do 18 sierpnia do godziny 15:00. – dodaje Gardocka – ten dokument jest równoznaczny z wyrażeniem woli przyjęcia do danej placówki.

BRAK KOMENTARZY