Samorząd aktywizuje społeczność lokalną

0
290

Organizacje pozarządowe oraz podmioty uprawnione mogły ubiegać się o dotację na realizację swoich zadań.

Ich celem jest:

– wspieranie rozwoju wsi tematycznych na obszarach wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego, jako sposobu na pobudzenie aktywności społeczności lokalnych;
– poprawa estetyki przestrzeni publicznej w miejscowościach wiejskich między innymi poprzez trwałe nasadzenia z wykorzystaniem roślinności wieloletniej, charakterystycznej dla krajobrazu wiejskiego, czy oznakowanie obiektów, miejsc charakterystycznych dla wsi;

Wnioskowana dotacja na realizację zadań z zakresu aktywizacji społeczności lokalnych na obszarach wiejskich w ramach jednej oferty nie mogła przekroczyć kwoty 10 tys. zł brutto.

Na realizację zadań z zakresu aktywizacji społeczności lokalnych na obszarach wiejskich, organizacja pozarządowa mogła złożyć łącznie maksymalnie dwie oferty.

Dofinansowano dziewięć zadań na łączną kwotę 80 tys. złotych:
1. Dziedzictwo folklorystyczne i ludowe tworzone przez amatorski zespół Wysoczanki / Stowarzyszenie Przyjaciół Wsi Zalesie „Zalesianka” – 7 520,00 zł;
2. VII Festiwal Ziół w Zielarskiej Wsi Blanki / Stowarzyszenie „Babki Zielarki”  – 10 000,00 zł;
3. Smerfastyczne miejsce do rekreacji w Wiosce Smerfów / Stowarzyszenie Przyjaciół Wsi Zalesie „Zalesianka”- 9 880,00 zł;
4. Przywracamy ślady historii Ołownika / Koło Gospodyń Wiejskich w Ołowniku – 10 000,00 zł;
5. Trwałe nasadzenia z wykorzystaniem roślinności wieloletniej charakterystycznej dla krajobrazu wiejskiego / Koło Gospodyń Wiejskich w Dźwierzutach – 6 704,00 zł;
6. Kolorowo i festiwalowo w Starych Jabłonkach / Stowarzyszenie „Wieś Jabłkowych Smaków” – 10 000,00 zł
7. Lawendowy Zakątek BaranLove / Koło Gospodyń Wiejskich Laski z Baranówki – 10 000,00 zł
8. Integracja mieszkańców Grabowa poprzez warsztaty rzeźbiarskie / Stowarzyszenie Nasze Grabowo – 9 800,00 zł
9. Ogród Biocenotyczny / Stowarzyszenie „Nasze Bogacko” – 6 096,00 zł

BRAK KOMENTARZY