Zmarł Włodzimierz Jarmołowicz

0
409

To niepowetowana strata dla olsztyńskiego środowiska kulturalnego – w wieku 102 lat zmarł wybitny dyrygent, dziennikarz i honorowy obywatel Olsztyna – Włodzimierz Jarmołowicz.

Urodził się 20 sierpnia 1920 roku koło Mińska – wybitny popularyzator folkloru muzycznego, animator życia kulturalnego, dziennikarz i dyrygent, Honorowy Obywatel Olsztyna.

Po wojnie opuścił rodzinne strony i wyruszył do Lublina, gdzie rozpoczął pracę jako kierownik męskiego kwartetu wokalnego w Teatrze Domu Żołnierza. W tym samym czasie rozpoczął studia na Wydziale Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Studiów prawniczych jednak nie ukończył, gdyż postanowił oddać się muzyce. W roku 1947 wyjechał do Olsztyna, gdzie zaproponowano mu założenie grupy wokalnej. W ten sposób powstał kwartet wokalny pod nazwą „Chór Jara” działający do roku 1964. W rok po założeniu kwartetu wokalnego Włodzimierz Jarmołowicz podjął pracę jako chórmistrz, a następnie kierownik artystyczny i dyrygent Zespołu Pieśni i Tańca „Warmia i Mazury”. W 1951 roku zaczął działać w Wojewódzkim Domu Kultury jako kierownik artystyczny, gdzie prowadził żeński tercet wokalny i koordynował pracę działających w Wojewódzkim Domu Kultury zespołów muzycznych. Mimo intensywnej  działalności zawodowej uzupełnił także formalne wykształcenie muzyczne, kończąc w 1953 roku, z wynikiem bardzo dobrym, Państwową Szkołę Muzyczną II stopnia na wydziale instruktorskim.

W 1954  roku został współzałożycielem Stowarzyszenia Teatru Kukiełkowego Ziemi Warmińsko-Mazurskiej „Czerwony Kapturek” (obecnie Olsztyński Teatr Lalek), gdzie skomponował oprawę muzyczną do dwunastu sztuk teatralnych. W 1955 roku został członkiem Związku Autorów i Kompozytorów ZAiKS. W 1958 podjął pracę w Olsztyńskiej Rozgłośni Polskiego Radia, początkowo w redakcji artystycznej, a następnie jako kierownik redakcji muzycznej. Podczas swojej pracy stworzył archiwum, w którym gromadzono nagrania folklorystyczne regionu Warmii i Mazur. Z inicjatywy Włodzimierza Jarmołowicza powstały Chór i Kapela Olsztyńskiej Rozgłośni Radiowej, które popularyzowały pieśni i przyśpiewki ludowe. W roku 1959 objął kierownictwo muzyczne Teatru  im. Stefana Jaracza. Podczas tej współpracy napisał muzykę do piętnastu sztuk teatralnych.  W roku 1960 został członkiem Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków.

Włodzimierz Jarmołowicz aktywnie upowszechniał wiedzę o muzyce i przybliżał mieszkańcom Olsztyna i regionu dzieła muzyki poważnej i utwory folklorystyczne, a także twórczość olsztyńskich kompozytorów. W roku 1964 za działalność muzyczną i telewizyjną, organizację chóru kapeli oraz popularyzację folkloru otrzymał nagrodę specjalną Komitetu ds. Radia i Telewizji, natomiast  w 1967 roku Zarząd Główny Związku Zawodowego Pracowników Książki,  Prasy i Radia nadało mu srebrną Odznakę Honorową . W tym samym roku Włodzimierz Jarmołowicz otrzymał Srebrny Krzyż Zasługi i Złotą Odznakę Honorową „Zasłużony dla Warmii i Mazur”. W roku 1971  otrzymał odznakę Zasłużony Działacz Kultury. W roku 1973 przyznano Panu Jarmołowiczowi Honorową Odznakę Komitetu do Spraw Radia i Telewizji. W 1977 roku otrzymał nagrodę Wojewody Olsztyńskiego za wybitne osiągnięcia w upowszechnianiu kultury. W roku 1978 Rada Państwa odznaczyła Włodzimierza Jarmołowicza Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. W roku 1982 otrzymał nagrodę Specjalną Komitetu ds. Radia i Telewizji za wybitne prace twórcze w programie radiowym. W 1995 otrzymał nagrodę Ministra Kultury. W roku 1997 Wojewoda Olsztyński przyznał medal „Pro Publico Bono” za znaczący wkład w rozwój regionu Warmii i Mazur, a Prezes Zarządu Głównego Polskiego Związku Chórów i Orkiestr za wybitne osiągnięcia w upowszechnianiu kultury muzycznej przyznał w roku 2004 Złotą Odznakę z Brylantem. Za upowszechnianie rodzimego folkloru warmińskiego otrzymał w roku 2004 dyplom Ministra Kultury, rok później Medal „Dobro Rzeczypospolitej Najwyższym Prawem” oraz Puchar Prezesa Zarządu Głównego Polskiego Związku Chórów i Orkiestr dla Chóru „Moderato” za szczególne osiągnięcia artystyczne.

Równolegle do działalności radiowej Włodzimierz realizował się również jako dziennikarz muzyczny pisząc na łamach m.in. Dziennika Pojezierza. W 1972 objął kierownictwo artystyczne i muzyczne Zespołu Pieśni i Tańca „Olsztyn”. Po przejściu na emeryturę w 1983 roku nie zaniechał działalności muzycznej. Utworzył Zespół Wokalny „Moderato”, który swoim bogatym i uniwersalnym repertuarem nadal uświetnia organizowane w naszym mieście uroczystości. W latach 1984-1987 pracował jako instruktor w RSW Prasa-Książka-Ruch, natomiast w latach 1987-2001 jako straszy instruktor ds. folkloru. Od 2001 roku był instruktorem i dyrygentem w Miejskim Ośrodku Kultury w Olsztynie.

BRAK KOMENTARZY