Samorząd województwa z pieniędzmi dla Akademii Biznesu UWM

0
211

Akademia Biznesu to unikalna w skali kraju szkoła dla studentów i doktorantów ze wszystkich uniwersyteckich wydziałów. Przygotowuje swoich słuchaczy do prowadzenia działalności gospodarczej.

Jest wzorowana na wiodących placówkach zagranicznych, które najlepiej łączą naukę ze środowiskiem biznesu. Korzysta z doświadczenia i najlepszych wzorców w rozwoju przedsiębiorczości studentów oraz ze sposobów komercjalizacji wyników badań.

– Tego typu przedsięwzięcia przyczyniają się przede wszystkim do pobudzania aktywności zawodowej, która jest nieodłącznym elementem naszego codziennego życia – mówi Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa. – W ostatnich latach wśród młodych ludzi zauważalny jest wzrost zainteresowania przedsiębiorczością. Uczestnicy mają do dyspozycji nowoczesne zaplecze dydaktyczne i mogą jednocześnie korzystać z cennych rad doświadczonych wykładowców. Jako samorząd umacniamy wizerunek regionu sprzyjającego biznesowi. Warmia, Mazury i Powiśle to przecież idealne miejsce do prowadzenia działalności – można tutaj zarówno zdrowo żyć, jak i czerpać z tego inne korzyści. Absolwenci Akademi Biznesu UWM będą w niedługim czasie stanowili o sile gospodarczej naszego regionu, dlatego zdecydowaliśmy się nawiązać współpracę z naszą uczelnią w tym zakresie.

Program „Międzywydziałowa Szkoła Przedsiębiorczości” realizowany przez Akademię Biznesu UWM obejmuje kształcenie na poziomie 300 godzin dydaktycznych oraz konsultacje indywidualne. Uzupełniony jest o gry symulacyjne, wyjazdy studyjne, „Meeting Day” i „Idea Day”.

Uczestnicy otrzymają certyfikat ukończenia kursu (zgodny z rozporządzeniem Ministra właściwego ds. Edukacji). Nauka w Akademii Biznesu UWM trwa dwa semestry i jest bezpłatna. Zajęcia odbywają się popołudniami – dwa lub trzy razy w tygodniu. Ze względu na wysokie standardy kształcenia, limit miejsc w akademii jest ograniczony do 30 studentów. Skierowany jest do studentów I stopnia UWM (którzy ukończyli co najmniej drugi semestr nauki), studentów studiów II stopnia UWM, studentów jednolitych studiów magisterskich (którzy ukończyli co najmniej drugi semestr nauki).

Każdy uczestnik kursu zobligowany będzie do sporządzenia biznesplanu i jego prezentacji podczas konferencji kończącej naukę – „Idea Day”. Rekrutacja studentów potrwa do 17 października 2021 roku.

BRAK KOMENTARZY