Samochód to główny środek transportu dla osób mieszkających wokół Olsztyna

0
560

Tak wynika z konsultacji przeprowadzonych wśród mieszkańców Olsztyna i sąsiednich miejscowości.
Raport dotyczący przyzwyczajeń komunikacyjnych mieszkańców Olsztyna i sąsiednich miejscowości powstał przy okazji konsultacji społecznych w sprawie przygotowania aktualizacji i przyjęcia przez Radę Miasta Olsztyna dokumentu “Plan Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna 2030+”. Dotyczą one m.in. preferencji transportowych mieszkańców gmin MOF: Olszyn, Barczewo, Dywity, Gietrzwałd, Jonkowo, Purda, Stawiguda. Pierwszy ich etap zakończył się.

Co najmniej jedno auto w 80 proc. gospodarstw
Ważnym elementem tej części było zbadanie preferencji transportowych mieszkańców. Zostały one ustalone na podstawie m.in. przeprowadzonych ankiet. – Ponad 80 proc. respondentów wskazało, że w ich gospodarstwie domowym znajduje się co najmniej jeden samochód, w tym prawie 1/3 posiada co najmniej dwa – czytamy w raporcie po pierwszym etapie konsultacji. – Dwa, trzy lub więcej samochodów posiada więcej gospodarstw domowych w gminach MOF niż w Olsztynie. Wynika to z gorszej niż w Olsztynie oferty transportu zbiorowego, większych odległości pomiędzy miejscowościami w gminach oraz potrzeby dojazdu do Olsztyna.
Decydującym argumentem przy wyborze środka transportu jest miejsce pracy. W tym przypadku, zdecydowana większość mieszkańców podolsztyńskich gmin pracuje w Olsztynie. Wyjątek stanowią mieszkańcy gminy Barczewo, którzy ponad połowę tzw. podróży obligatoryjnych realizują wewnątrz własnej gminy. – W dojazdach do pracy po MOF Olsztyna przeważa transport indywidualny w postaci samochodu – blisko połowa wszystkich podróży do pracy.
Mieszkańcy Olsztyna wyraźnie bardziej chcieliby się przemieszczać do pracy pieszo oraz tramwajem, a także częściej rowerem wypożyczonym, co wskazuje na potencjał zawieszonej usługi roweru miejskiego. – Natomiast mieszkańcy gmin MOF wskazują na większe oczekiwania względem korzystania z komunikacji autobusowej – czytamy w raporcie.

Zdaniem jego autorów, formułowane przez mieszkańców deklaracje, wskazują na możliwość odwrócenia proporcji udziału poszczególnych środków transportu w podróżach po MOF Olsztyna, poprzez zwiększenie udziału transportu publicznego oraz zmniejszanie udziału samochodów osobowych.

Czas dotarcia do celu, koszt i komfort podróży
W podróżach związanych z zakupami mieszkańcy całego MOF Olsztyna wybierają w tym samym stopniu zarówno samochód, jak i podróże piesze i rowerem (po około 43-44% podróży), a rzadziej transport publiczny (12% podróży). Ruch pieszy i rowerowy wskazywać może na niewielką odległość pomiędzy miejscem zamieszkania, a sklepami, w których na co dzień mieszkańcy MOF Olsztyna robią zakupy. Mieszkańcy Olsztyna (w porównaniu do mieszkańców Gmin MOF) częściej przemieszczają się na zakupy pieszo i rowerem, rzadziej samochodem oraz na zbliżonym poziomie transportem publicznym (odpowiednio 38%, 34% i 26% podróży).
Podstawowym czynnikiem wyboru danego środka transportu (sposobu przemieszczania się) w podróżach obligatoryjnych, jest długość i czas podróży. Aż 81% mieszkańców MOF Olsztyna wybiera dany środek transportu w dojeździe do pracy, szkoły lub na uczelnię, przede wszystkim ze względu na jego dostępność, czas dotarcia do celu, koszt i komfort podróży, a także powiązanie z możliwością jednoczesnego załatwienia innych spraw. Mniej istotnymi powodami przy wyborze środka transportu są względy bezpieczeństwa, ekologii, zdrowia.

BRAK KOMENTARZY