Stanowisko sejmiku województwa w sprawie wsparcia służb na granicy polsko-białoruskiej

0
264

Dużo emocji wywołało głosowanie nad stanowiskiem w sprawie poparcia służb mundurowych. Oddzielne dokumenty w tej sprawie wnieśli radni Koalicji Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego oraz radni klubu Prawa i Sprawiedliwości.

Ostatecznie głosami 18 – „za”, 9 – „przeciw”, przyjęto projekt stanowiska koalicji sejmikowej w sprawie wsparcia dla służb mundurowych, samorządów i organizacji społecznych działających na granicy polsko-białoruskiej. W stanowisku radni zaapelowali m.in. o niezwłoczne umożliwienie niesienia pomocy wyspecjalizowanym organizacjom społecznym, takim jak m.in.: Polski Czerwony Krzyż, Caritas i Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. „Konieczne jest też otwarcie nieskrępowanego dostępu mediom, które informując o zaistniałych wydarzeniach umożliwią społeczeństwu dostęp do w pełni obiektywnych informacji o wydarzeniach, co przyczyni się do zwiększenia potrzebnego wsparcia społecznego dla żołnierzy i funkcjonariuszy chroniących granice Rzeczypospolitej Polskiej” – czytamy w stanowisku.

Radni przyjęli (18 – „za”, 8 – „przeciw”) także stanowisko w sprawie walki z pandemią koronawirusa COVID-19. W stanowisku  zaapelowali o „wprowadzenie rozwiązań respektujących i wprowadzających powszechne użytkowanie paszportów covidowych, tzw. Green Pass. – Zwracamy się o to, by wzorem innych państw europejskich osoby niezaszczepione przeciwko COVID-19 mogły przebywać w przestrzeni publicznej jedynie w koniecznych, uzasadnionych przypadkach. Dodatkowo należałoby wprowadzić obowiązek szczepień w placówkach służby zdrowia, opieki społecznej, edukacji, służb mundurowych, administracji rządowej i samorządowej.[…]. Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego uznaje za konieczne wprowadzenie pilnych rozwiązań w tej sprawie. Zdaniem radnych Warmii, Mazur i Powiśla pozwoli to na znaczne ograniczenie zachorowań i zgonów naszych obywateli z powodu koronawirusa” – czytamy w dokumencie.

BRAK KOMENTARZY