Sąd Okręgowy w Olsztynie wprowadza karty wstępu dla publiczności

0
52

W dniu 15 września 2020 r. w Sądzie Okręgowym w Olsztynie weszły w życie nowe zasady udziału publiczności w wokandach sądowych.

Nowe zasady udziału w wokandach sądowych w charakterze publiczności (czyli w charakterze innym niż oskarżyciel, strony postępowania i pełnomocnicy) zostały określone w Zarządzeniu Prezesa i Dyrektora Sądu Okręgowego w Olsztynie, które zostało wydane w dniu 15 września 2020 r. i jeszcze w tym samym dniu weszło w życie. Zgodnie z tym zarządzeniem udział publiczności, w tym mediów w jawnych rozprawach i posiedzeniach jest możliwy, ale podlega pewnym ograniczeniom związanym z bezpieczeństwem epidemicznym osób przebywających na sali sądowej. W związku z tym, aby móc uczestniczyć w jawnej rozprawie lub posiedzeniu należy uprzednio zgłosić chęć udziału w wokandzie w odpowiednim wydziale Sądu.

Chęć udziału w rozprawie lub posiedzeniu w charakterze publiczności należy zgłosić (telefonicznie lub mailowo) na co najmniej 3 dni przed rozprawą lub posiedzeniem w sekretariacie danego wydziału. O wydaniu karty wstępu zadecyduje sędzia referent bądź przewodniczący składu orzekającego, a w razie jego nieobecności przewodniczący wydziału. Jednocześnie informuję, że podejmując decyzję o zgodzie lub braku zgody na wydanie karty wstępu sędzia będzie brał pod uwagę przede wszystkim metraż sali rozpraw oraz liczebność stron lub uczestników postępowania, świadków i pełnomocników, przy uwzględnieniu zasady zachowania dystansu społecznego co najmniej 1,5 metra.

Przygotowana przez kierownika sekretariatu lub upoważnionego do tego pracownika karta wstępu na wokandę sądową będzie do odebrania w Biurze Obsługi Interesantów w Sądzie Okręgowym w Olsztynie.

Powyższe zasady udziału publiczności w rozprawach i posiedzeniach jawnych zostały wprowadzone w związku ze stanem epidemii i koniecznością podjęcia działań zapobiegających rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

BRAK KOMENTARZY