Radni sejmiku województwa protestują przeciw działaniom wymierzonym w rolników

0
451
Sejmik województwa warmińsko-mazurskiego

Radni przyjęli stanowisko w sprawie pogarszającej się sytuacji rolnictwa.

Region, w którym występuje ASF narażony jest na bardzo duże straty ekonomiczne w przemyśle mięsnym oraz w hodowli. Spowodowane są kosztami likwidacji ognisk choroby, a także wstrzymaniem obrotu i eksportu świń, mięsa wieprzowego oraz produktów wieprzowych.

W województwie warmińsko-mazurskim do tej pory zanotowano już 14 ognisk tej choroby. – Całe południe jest praktycznie w strefie czerwonej. Co najgorsze system związany z przeciwdziałaniem ASF-u zakłada likwidację stad i brak rekompensat dla rolników – tłumaczy Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa. – Sytuacja w poszczególnych gospodarstwach jest bardzo trudna i musimy o tym głośno mówić. Biorąc pod uwagę inflację, wzrost kosztów produkcji, koszty nawozów czy środków ochrony roślin, poziom dochodów rolników spada systematycznie, Potrzebne jest bardzo szybkie działanie i finansowe wsparcie, by zniwelować straty rolników. Pamiętajmy, że nasza postawa rzutuje na przyszłość tego ważnego sektora na Warmii, Mazurach i Powiślu.

Bernadeta Hordejuk, przewodnicząca sejmiku województwa, dodaje: – Obszary wiejskie stanowią dużą część województwa warmińsko-mazurskiego, a rolnictwo to ważny sektor naszej regionalnej gospodarki. Choroby dotykające trzodę chlewną i ptactwo to poważny cios dla lokalnej gospodarki. Jesteśmy tym faktem zaniepokojeni i zwracamy się do władz centralnych o stosowną reakcję, formułując nasze stanowisko w tej sprawie.

W dokumencie czytamy: „Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego, ze względu na bardzo trudną sytuację producentów rolnych w regionie, apeluje do Rządu Rzeczypospolitej Polskiej o wprowadzenie systemowych rozwiązań, które będą zabezpieczały producentów trzody chlewnej i drobiu przed skutkami zjawisk epidemicznych i jednocześnie gwarantowały szybkie uruchomienie środków finansowych z budżetu państwa”.

Za przyjęciem stanowiska było 18 radnych, natomiast dziewięciu było przeciw.

BRAK KOMENTARZY