Przetarg na prace przygotowawcze do budowy obwodnicy Dobrego Miasta

0
595

Celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa i warunków ruchu drogowego. Planowany termin otwarcia ofert to 28 lipca 2022 r.

W postępowaniu drogowcy przyjęli dwa kryteria oceny ofert. Oprócz ceny (60 proc.), drugim z kryteriów jest doświadczenie projektantów w zakresie środowiska, branży drogowej i geologii (40 proc.).

Zakres opracowania 

Zakres dokumentacji, która jest przedmiotem ogłoszonego dziś przetargu, obejmuje wykonanie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego wraz z elementami koncepcji programowej (STEŚ-R) oraz materiałów do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU).

Czas przewidziany na wykonanie tej dokumentacji to 42 miesiące od momentu podpisania umowy. – Oznacza to, że w połowie 2026 roku będziemy gotowi do ogłoszenia przetargu na realizację obwodnicy Dobrego Miasta w systemie Projektuj i buduj – zapowiada Karol Głębocki, rzecznik olsztyńskiego oddziału GDDKiA.

Udział w kosztach prac przygotowawczych w wysokości 1,5 mln zł pokryje gmina Dobre Miasto. Budowa obwodnicy Dobrego Miasta znajduje się na liście zadań rezerwowych w rządowym Programie budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030.

Parametry i cele planowanej obwodnicy Dobrego Miasta

Planowana obwodnica będzie miała długość około 8 kilometrów. Będzie to droga klasy GP (droga główna ruchu przyspieszonego) o przekroju 1×2, czyli o dwóch pasach ruchu w przeciwnych kierunkach o szerokości 3,5 m. Nośność nawierzchni obwodnicy będzie wynosiła 11,5 tony na oś. Jej początek będzie miał miejsce na styku z przebudowywanym obecnie odcinkiem DK51 Smolajny – Kosyń, koniec zaś dowiąże się do istniejącej obwodnicy Barcikowa, omijając jednocześnie miejscowość Stary Dwór.

Podstawowym celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa i warunków ruchu drogowego. Dzięki jej realizacji zwiększy się też przepustowość poprzez ograniczenie bezpośredniego dostępu do drogi krajowej z przyległych terenów. Poprawie ulegną też parametry techniczne drogi. Efektem realizacji inwestycji będzie zmniejszenie liczby zdarzeń drogowych i czasu przejazdu, a także ograniczenie hałasu, zanieczyszczeń powietrza oraz ruchu tranzytowego w mieście.

Budowa obwodnicy poprawi parametry drogi krajowej i pozwoli na zachowanie stałej prędkości na całym odcinku od Smolajn do Dobrego Miasta. Tym samym skróci się czas przejazdu. Obecnie trwają budowy obwodnicy Smolajn oraz odcinka Smolajny – Kosyń w ciągu drogi krajowej nr 51.

BRAK KOMENTARZY