Powiat uruchamia klasę patronacką

0
281

– Chcemy, aby absolwenci naszych placówek oświatowych kończyli edukację przygotowani do pracy w nowoczesnych przedsiębiorstwach, aby bez problemu mogli rozpoczynać karierę zawodową – mówi olsztyński starosta Andrzej Abako. 

Jedną z inicjatyw starostwa zmierzających w tym kierunku jest utworzenie klasy patronackiej w powiatowym Zespole Szkół w Biskupcu, z której młodzież kształcić się będzie w zawodach takich jak: technik elektryk, technik mechanik oraz operator maszyn. Jej utworzenie to wspólne przedsięwzięcie władz powiatu, miasta i szkoły oraz działającej w mieście od ponad dwóch lat spółki Egger Biskupiec. Dzięki podpisanemu 18 stycznia porozumieniu w tej sprawie placówka korzystać będzie ze zlokalizowanej na terenie fabryki specjalnych sal wykładowej oraz warsztatowej, w których uczniowie zdobywać będą wiedzę i doświadczenie dostosowane do potrzeb rynku pracy. W nich między innymi realizowane będą projekty z zakresu działalności edukacyjnej, doradczej, promocyjnej, mające na celu rozwój szkolnictwa zawodowego oraz propagowanie nowoczesnych rozwiązań technicznych w systemie kształcenia zawodowego.

– Kreowanie takiego wizerunku szkolnictwa zawodowego otwartego na sugestie pracodawców z pewnością ułatwi młodemu pokoleniu znalezienie pracy. Już we wrześniu tego roku pierwsi uczniowie rozpoczną naukę na tych kierunkach. Jestem przekonany, iż ten projekt to najlepsza forma współpracy zaspokajająca potrzeby zarówno szkoły, uczniów, jak i przedsiębiorców – mówi Kamil Kozłowski, burmistrz Biskupca.

BRAK KOMENTARZY