Podwyżki w Olsztynie

0
236

Radni olsztyńskiej Rady Miasta wprowadzili szereg zmian w cennikach miejskich spółek. W górę pójdą ceny biletów komunikacji miejskiej i opłaty za postój w strefie parkowania. 

– Koszta życia rosną w galopującym tempie – mówi prezydent Olsztyna, Piotr Grzymowicz. – Każdy z nas odczuwa podwyżki stawek za energię elektryczną, gaz, paliwo oraz szalejącą inflacja. To oraz wprowadzane zmiany w systemie podatkowym i rosnące płace minimalne oznaczają nie tylko drożejące powszechne towary i usługi, ale także koszty działalności wykonywanej przez komunalne jednostki na rzecz mieszkańców.

Radni zmienili opłaty za przejazdy komunikacją miejską. Od 1 kwietnia inne będą ceny biletów jednorazowych oraz krótkookresowych (30-, 45- i 90-minutowych). Najtańsza przejazdówka będzie kosztować 4 zł, czyli o 60 groszy więcej, niż dotychczas. Jednak w przypadku pasażerów płacących za przejazd elektroniczną portmonetką Olsztyńskiej Karty Miejskiej ceny biletów nie ulegną zmianie.

Nie zmienią się za to ceny biletów okresowych – miesięcznych i 30-dniowych – która od 2017 roku wynosi 80 złotych.

Również od 1 kwietnia zmienią się stawki w Strefie Płatnego Parkowania. Teraz za półgodzinne parkowanie w strefie czerwonej trzeba zapłacić 2 zł, a za pierwszą godzinę (i każdą kolejną powyżej trzeciej godziny parkowania) – 3,90 zł. W strefie zielonej to odpowiednio 1,20 zł i 2,50 zł.

Po zmianach stawki wzrosną do 2,30 zł za pół godziny oraz 4,50 zł za pierwszą godzinę (i każdą kolejną powyżej trzeciej godziny postoju). Natomiast w strefie zielonej będzie to 1,50 zł i 3 zł. Bez zmian pozostają ceny abonamentów. – Nowa wysokość opłat wynika ze wzrostu zasadniczego wynagrodzenia minimalnego, które podnosi się z każdym rokiem – przyznaje dyrektor Zarządu Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie, Marcin Szwarc. – To oznacza, że koszty utrzymania strefy także rosną.

Radni zdecydowali także o zmianie cennika usług Zakładu Cmentarzy Komunalnych. Nowe regulacje dotyczą m.in. opłat za udostępnienie miejsca pochówku na 20 lat, za każdy wjazd na cmentarz czy za za usługi świadczone w miejskich domach przedpogrzebowych. – Zmiany opłat spowodowane są przede wszystkim wzrostem cen energii, materiałów i preparatów używanych podczas w procesie przechowywania zwłok i ich przygotowania do pogrzebu – wyjaśnia dyrektor Zakładu Cmentarzy Komunalnych, Zbigniew Kot.

Dodatkowo została wprowadzona nowa usługa, polegająca na możliwości zarezerwowania za życia miejsca w murowanym zbiorowym grobie urnowym. Jest skierowana do osób samotnych, w przypadku których nie będzie opiekuna grobu po ich śmierci. Każdy pochówek w tym grobie będzie oznaczony imiennie tabliczką granitową z danymi osoby zmarłej. Opłata będzie jednorazowa przez cały okres istnienia grobu i wyniesie 1000 zł za urnę.

 

BRAK KOMENTARZY