Podejrzani o znęcanie się nad stadem krów tymczasowo aresztowani

0
400

Sąd Rejonowy w Piszu zastosował tymczasowe aresztowanie na okres 2 miesięcy wobec Ewy P. i Wojciecha P. podejrzanych o znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem nad zwierzętami.

Prokurator Prokuratury Rejonowej w Piszu skierował do miejscowego Sądu wnioski o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec Ewy P. i Wojciecha P. podejrzanych o znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem nad co najmniej 90 zwierzętami gospodarskimi – bydłem, następstwem czego miała być śmierć co najmniej 46 zwierząt, w tym cieląt. Do czynu tego miało dojść w okresie od września 2021 r. do 19 sierpnia 2022 r. w gospodarstwie rolnym specjalizującym się w produkcji mleka, położonym w jednej z miejscowości na terenie gminy Pisz.

Sąd Rejonowy w Piszu rozpoznał wnioski prokuratora i  zadecydował o zastosowaniu wobec Ewy P. i Wojciecha P. środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres 2 miesięcy.

Sąd w uzasadnieniu tych decyzji wskazał, że zgromadzony dotychczas materiał dowodowy w wysokim stopniu uprawdopodabnia, że podejrzani popełnili zarzucany im czyn. – W ocenie sądu, zastosowanie wobec obojga podejrzanych najsurowszego środka zapobiegawczego zapewni dalszy prawidłowy tok postępowania przygotowawczego. Zdaniem sądu, istnieje realna obawa, że oboje podejrzani, pozostając na wolności, mogliby podejmować próby nakłaniania świadków do składania fałszywych zeznań, bądź w inny bezprawny sposób utrudniać postępowania karne – informuje Tomasz Kosakowski, wiceprezes Sądu Okręgowego w Olsztynie.

BRAK KOMENTARZY