“Obywatel na służbie: Zasady kwalifikacji wojskowej”

0
273

W Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim przedstawiono zasady kwalifikacji wojskowej w województwie.

Wojewoda Radosław Król wraz z Szefem Ośrodka Zamiejscowego w Olsztynie Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji płk. Arturem Lichończakiem zapraszali do udziału oraz do bliższego zapoznania się z procesem kwalifikacji wojskowej.

-1 lutego rozpoczynamy coroczną kwalifikację wojskową, która jest przedsięwzięciem realizowanym na podstawie ustawy o obronie ojczyzny. Celem kwalifikacji wojskowej jest wprowadzenie danych do ewidencji wojskowej, a także określenie zdolności obywateli do pełnienia służby wojskowej poprzez badania psychologiczne, poprzez badania lekarskie.” poinformował płk. Artur Lichończak.

Wojewoda Radosław Król podkreślił, że “praca w wojsku to dobry krok”.

– Być żołnierzem to nie tylko prestige, to nie tylko służba Państwu Polskiemu, ale tez potężny rynek pracy, dobrej pracy. W związku z tym przy okazji rekrutacji zachęcamy młodzież do tego, aby się zainteresować pracą żołnierza zawodowego. Myślę, że to jest dobry krok i dobry wybór miejsc pracy, myślę, że na terenie naszego województwa jest sporo, już służy w naszych jedenastkach ponad 15 tys. osób, w związku z tym to jest na prawdę dobre miejsce, aby służyć Polsce, a tez służyć swojej gminie, swojej małej ojczyźnie tak więc zapraszamy do rekrutacji, zapraszamy do przemyślenia własnych decyzji dotyczących pracy w służbie Państwu Polskiemu, swojej Ojczyźnie – stwierdził wojewoda Król. 

Odpowiedzialność za przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu (miasta na prawach powiatu) spoczywa na staroście (prezydencie miasta). Osoby podlegające obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej są wzywane przez wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) za pomocą wezwań, które należy doręczyć co najmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem stawiennictwa.

Osoby wezwane, które nie mogą stawić się w wyznaczonym terminie z ważnych przyczyn, zawiadomiły o tym właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta) najpóźniej w dniu, w którym były zobowiązane do stawienia się do kwalifikacji wojskowej, podając przyczyny uniemożliwiające stawiennictwo.

Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się m.in. mężczyzn urodzonych w określonych latach, kobiety posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej oraz osoby ochotniczo zgłaszające się do kwalifikacji.

W roku 2024 planowane jest wezwanie prawie 10 000 mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego, z czego rocznik podstawowy stanowi ponad 7000 osób. Na terenie województwa będzie działać 21 Powiatowych Komisji Lekarskich.

BRAK KOMENTARZY