Akredytacja dla Pracowni Genetyki i Biologii Molekularnej Szpitala Dziecięcego w Olsztynie

0
239

Pracownia Genetyki i Biologii Molekularnej Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie jest akredytowana. Otrzymała certyfikat Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka potwierdzający jakość badań cytogenetycznych jako pierwsza w województwie. 

Certyfikat otrzymują tylko jednostki spełniające wysokie wymogi Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka (kryteria jakościowe – m. in. posiadany wysokospecjalistyczny sprzęt diagnostyczny i specjalistyczne wymogi kadrowe w postaci diagnostów specjalistów genetyki). Cieszymy się, że doceniono jakość naszych usług oraz wysiłek szpitala, włożony w celu utworzenia wysokospecjalistycznej pracowni genetyki i biologii molekularnejmówi  Agnieszka Kowalczyk-Sulewska, specjalista genetyki laboratoryjnej,  kierownik Pracowni Genetyki i Biologii Molekularnej Szpitala Dziecięcego w Olsztynie.

Jej zdaniem, jest to ważna informacja dla pacjentów. Wybierając laboratorium genetyczne, w którym ma być wykonane badanie, warto zwrócić uwagę czy laboratorium posiada taką certyfikację. Certyfikat posiada zaledwie 21 ośrodków w Polsce, w tym Szpital Dziecięcy w Olsztynie jako jedyny w województwie warmińsko-mazurskim.

– Certyfikacja Pracowni Genetyki i Biologii Molekularnej naszego szpitala to również ważna informacja dla naszych lekarzy klinicystów, którzy coraz częściej diagnozują pacjentów, różnicując zaburzenia na podstawie badań genetycznych – mówi dr n. med. Krystyna Piskorz-Ogórek, dyrektor Szpitala Dziecięcego w Olsztynie. – Nasz szpital rozwija się w kierunku diagnostyki chorób rzadkich u dzieci, więc nasza Pracownia Genetyki i Biologii Molekularnej oraz pracujący w niej diagności są podstawowymi partnerami wielospecjalistycznej, interdyscyplinarnej diagnostyki i leczenia pacjentów. .

Dyrektor szpitala dodaje, że rozwój diagnostyki genetycznej w prowadzonej przez nią placówce, to “nieustające wdrażanie  innowacyjnych metod i technologii wysoce specjalistycznych, które przekłada się na dostępność coraz pełniejszej i kompleksowej diagnostyki dla pacjentów oraz personalizację leczenia”.

BRAK KOMENTARZY