Nowe połączenia autobusowe w województwie

0
449

Wojewoda Artur Chojecki podpisał umowy na dofinansowanie przewozów autobusowych w warmińsko-mazurskich samorządach w związku z dodatkowym w tym roku naborem wniosków w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych.

Dzięki temu w naszym regionie powstanie 50 linii o łącznej długości 1 864,5 km. Kwota dofinansowania z budżetu państwa wynosi 3 171 369,28 zł.

Dofinansowanie otrzymają: Gmina Lubomino, Powiat Kętrzyński, Gmina Kolno, Gmina Dywity, Gmina Biała Piska, Gmina Wydminy, Gmina Bartoszyce, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Linie autobusowe są przywracane i tworzone z myślą o mieszkańcach, aby zapewnić sprawne dojazdy do szkoły czy pracy.
“Cieszę się, że powstaną nowe linie autobusowe, ponieważ wyeliminują wykluczenie transportowe i usprawnią komunikację publiczną” – powiedział  wojewoda.

Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych (FRPA) został ustanowiony na podstawie ustawy z 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. To instrument wsparcia finansowego dla jednostek samorządu terytorialnego będących organizatorami publicznego transportu zbiorowego. Dzięki dofinansowaniu z FRPA wspieramy samorządy w realizacji zadań własnych dotyczących zapewnienia funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. FRPA jest  państwowym funduszem celowym. Jego dysponentem jest minister właściwy do spraw transportu.

BRAK KOMENTARZY