Wspólne rozmowy o wsparciu samorządów terytorialnych

0
378
Urząd Marszałkowski
Siedziba Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Podczas spotkania przedstawiono efekty wypracowane przez partnerstwa z województwa warmińsko-mazurskiego biorące udział w tym projekcie – Stowarzyszenie Warmińsko-Mazurskich Gmin Pogranicza, Partnerstwo Gmin Węgorzewo i Pozezdrze oraz Powiatu Węgorzewskiego, a także Obszar Funkcjonalny „Południowe Mazury”.

Przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie zaprezentowali możliwości rozwiązań wspierających te partnerstwa w programie Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur

2021-2027. Przedstawili również propozycję stworzenia systemu uwzględniającego, poza programem regionalnym, preferencje w programach krajowych Polityki spójności na lata 2021-2027 oraz programach finansowanych z budżetu państwa.

Umożliwiłoby to kompleksowe wsparcie różnorodnych projektów wypracowanych przez partnerstwa. W ten sposób zapewniona zostałaby trwałość rezultatów pilotażu Centrum Wsparcia Doradczego. Zostałyby również wzmocnione dwa krajowe obszary strategicznej interwencji: obszary marginalizacji oraz miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze.

Poprawa kompetencji gminnych i powiatowych samorządów terytorialnych do strategicznego zarządzania rozwojem lokalnym oraz inicjowania i realizacji kompleksowych przedsięwzięć rozwojowych w partnerstwie społeczno-gospodarczym to kwesta priorytetowa. Staje się ona teraz szczególnie istotna w przypadku gmin pogranicza polsko-rosyjskiego, ponieważ dotykają je zwielokrotnione wyzwania społeczno-gospodarcze wynikające z sankcji nałożonych na Rosję na skutek jej inwazji na Ukrainę.

Wsparcie doradcze partnerstw z województwa warmińsko-mazurskiego będzie kontynuowane w ramach drugiej edycji projektu Centrum Wsparcia Doradczego Plus, która właśnie się rozpoczyna.

BRAK KOMENTARZY