Nowe atrakcje turystyczne w regionie

0
504

Do użytku został oddany odremontowany kanał Piękna Góra. Otwarto też nowe drogi wodne. 

Kanał Piękna Góra to kanał mazurski szlaku jezioro Kisajno – jezioro Niegocin na drodze wodnej Pisz – Węgorzewo Wielkich Jezior Mazurskich.

Remont kanału trwał od września 2021 roku i kosztował ponad 3 miliony złotych. Przebudowa obejmowała 140 m umocnień kanału wraz z korektą główki wyjściowej na jeziorze Kisajno, udrożnienie kanału do głębokości 1,6 m a także udrożnienie 50 m odcinka zatoki jeziora Tajty przed kanałem.

Szerokość kanału wynosi od 18 do 24 m. Remont pozwolił na poprawę bezpieczeństwa żeglugi na szlaku Bocznym jez. Kisajno – jeziora Niegocin a także zapewnił właściwe parametry klasy drogi wodnej (I A).

Przebudowa kanału była elementem III etapu przedsięwzięcia. Przedsięwzięcie jest realizowane w partnerstwie z PGW Wody Polskie, reprezentowanym przez RZGW w Warszawie w czterech etapach:
– Etap I – budowa śluzy „Guzianka II”, udrożnienie szlaku wodnego na przesmyku jezior: Mikołajskie – Tałty oraz przebudowa nabrzeża Jeziora Ryńskiego – wartość 38 558 403,14 zł
– Etap II A – udrożnienie szlaku wodnego na Kanale Giżyckim, przebudowa nabrzeży jezior: Mikołajskiego, Niegocin, Nidzkiego oraz brzegów rzeki Pisy – wartość 70 269 029,66 zł
–  Etap II B – przebudowa i umocnienie 5 kanałów na szlaku od Mikołajek do Giżycka – wartość 163 510 253 zł
– Etap III – remont śluzy Guzianka I oraz śluzy i jazu w Karwiku, jazu w Kwiku, udrożnienie szlaku wodnego WJM poprzez prace hydrotechniczne przy kanałach i ich połączeniach z jeziorami, przebudowa i umocnienie 3 kanałów i rzeki Węgorapy, przebudowa nabrzeża jezior: Mikołajskie i Niegocin – wartość 110 470 518,60 zł

Wartość przedsięwzięcia ogółem (4 etapy) wynosi 382 808 204,40 zł, w tym dofinansowanie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to 252 686 670,28 zł

– Możliwość finansowania tego typu inwestycji przy udziale środków Programu wymagała wynegocjowania z Komisją Europejską pewnych odstępstw od ogólnych zasad określonych w umowie partnerstwa – mówi Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa. – Argumenty przedstawione w 2014 roku przez województwo pozwoliły zapewnić znaczące wsparcie, nie tylko finansowe ale także zgodę na realizację w trybie pozakonkursowym przedsięwzięć opartych na dziedzictwie naturalnym, wykorzystujących zasoby przyrodnicze regionu. Całe przedsięwzięcie jest jednym z kluczowych dla rozwoju gospodarczego obszaru Wielkich Jezior Mazurskich.

BRAK KOMENTARZY