Mężczyzna oskarżony o porzucenie w lesie chorego kota skazany

0
481

Sąd Rejonowy w Olsztynie w dniu 25 września 2023 r. wydał wyrok skazujący Ryszarda R. za znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem nad pozostającym pod jego opieką kotem.

Wobec oskarżonego sąd orzekł między innymi karę jednego roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 3 lat próby, dwuletni zakaz posiadania kotów oraz 3 tys. zł nawiązki.

-Ryszard R. został oskarżony o to, że w dniu 20 czerwca 2022 r. w miejscowości Kudypy znęcał się ze szczególnym okrucieństwem nad pozostającym pod jego opieką kotem cierpiącym na krwotoczne zapalenie pęcherza – informuje Adam Barczak, rzecznik Sądu Okręgowego w Olsztynie. -Zwierzę było w trakcie leczenia weterynaryjnego. Kilka dni przed tym zdarzeniem założono mu m.in. cewnik do pęcherza moczowego. W związku z tym w kolejnych dniach konieczna była kontynuacja leczenia i monitorowanie stanu zdrowia kota przez specjalistę.

Tymczasem, według ustaleń oskarżyciela publicznego, Ryszard R. dopuścił się zarzucanego mu czynu “w ten sposób, że porzucił chorego kota w lesie, nie zapewniając mu pożywienia i wody oraz właściwej opieki weterynaryjnej lub zootechnicznej, z cewnikiem wszytym w pęcherz, bez podania środków przeciwbólowych, a także z wbitym w łapę wenflonem”.

-Tym samym Ryszard R. miał narazić to zwierzę bezpośrednio na działanie warunków atmosferycznych zagrażających jego życiu oraz spowodować jego dotkliwe cierpienie fizyczne i psychiczne – dodaje Barczak.

Porzuconego, stojącego przy leśnej drodze kota znalazła przypadkowa osoba, która tamtędy akurat przejeżdżała samochodem. Zabrała go do domu, a następnie przekazała kobiecie zajmującej się pomocą bezdomnym kotom. W rezultacie choremu zwierzęciu została udzielona fachowa pomoc weterynaryjna. Obecnie kot przebywa już w domu u nowego właściciela.

Proces Ryszarda R. rozpoczął się w dniu 11 września 2023 r. przed Sądem Rejonowym w Olsztynie i toczył się pod nieobecność oskarżonego. W związku z niestawiennictwem oskarżonego sąd odczytał jego wyjaśnienia złożone w postępowaniu przygotowawczym. Ryszard R. nie przyznał się wówczas do popełnienia zarzucanego mu czynu i odmówił złożenia wyjaśnień.

Wyrok w tej sprawie właśnie zapadł.

Sąd Rejonowy w Olsztynie uznał Ryszarda R. za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu i skazał go za to na karę 1 roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania tej kary na okres 3 lat próby. Sąd orzekł wobec oskarżonego także środek karny w postaci zakazu posiadania kotów przez okres 2 lat. Dodatkowo sąd zadecydował o przepadku kota oraz zasądził od oskarżonego 3 tys. zł nawiązki na rzecz stowarzyszenia zajmującego się pomocą bezdomnym i potrzebującym zwierzętom.

-Zarzucony oskarżonemu czyn został oceniony przez Sąd jako społecznie bardzo szkodliwy. Dlatego, w ocenie Sądu, oskarżony zasłużył na karę, która została mu tym wyrokiem wymierzona – podkreśla Barczak.

Wyrok w tej sprawie jest nieprawomocny.

BRAK KOMENTARZY