Dodatkowe miliony euro dla Warmii i Mazur

0
506

Zwiększono budżet programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021–2027. Jest to wynikiem zakończonych negocjacji „Umowy Partnerstwa dla realizacji Polityki spójności 2021-2027 w Polsce” i zmiany alokacji w innych programach.

Rządowi RP nie udało się wynegocjować z Komisją Europejską zaproponowanych przesunięć środków między poszczególnymi funduszami Polityki spójności, tj. z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus do Funduszu Spójności oraz Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, a także z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego do Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. W konsekwencji zwiększeniu uległy alokacje programów regionalnych.

Dzięki przesunięciu uwolnionych środków program Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur2021-2027 zyskał ponad 54,7 mln euro z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, co stanowi wzrost o ok. 3% w stosunku do pierwotnie planowanej alokacji programu (wcześniej mowa była o kwocie 1 731 mld euro). Finalnie w ramach programu regionalnego w latach 2021–2027 Warmia i Mazury uzyskają wsparcie w wysokości 1 785 884 688 euro.

BRAK KOMENTARZY