Cudzoziemcy nielegalnie zatrudnieni w powiecie lidzbarskim

0
391

Kontrola legalności zatrudnienia cudzoziemców przeprowadzona przez funkcjonariuszy z Placówki Straży Granicznej w Grzechotkach wykazała, że właściciel zakładu produkcyjnego z powiatu lidzbarskiego zatrudniał nielegalnie 5 obywateli Ukrainy.

Kontrolą objęto 16 cudzoziemców. Okazało się, że pracodawca nie zawarł z 5 obywatelami Ukrainy pisemnych umów. Obcokrajowcy pracowali bez wymaganego zezwolenia lub oświadczenia o powierzeniu pracy.

W związku z tym funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Grzechotkach wystąpili do sądu o ukaranie przedsiębiorcy. Sąd wymierzył właścicielowi firmy karę grzywny w wysokości 1 200 zł.

BRAK KOMENTARZY