Coraz bliżej do budowy drogi ekspresowej S16 na odcinku Mrągowo – Orzysz – Ełk

0
2471
Fot. Karol Głębocki/GDDKiA Olsztyn (Droga krajowa nr 16)

Rozstrzygnięto przetarg na dokumentację projektową S16. Zadaniem wykonawcy będzie wykonanie studium techniczno–ekonomiczno–środowiskowego i koncepcji programowej dla budowy drogi ekspresowej S16 na odcinku Mrągowo – Orzysz – Ełk o długości około 74 km. Na zrealizowanie zadania wykonawca będzie miał 37 miesięcy.

Najkorzystniejszą ofertę złożyło konsorcjum firm: Europrojekt Gdańsk S.A. (lider) oraz Wrocławskie Biuro Projektów Drosystem Sp. z o.o. (partner) z ceną 12 964 200,00 zł. W ramach tego zamówienia wykonawca ma zaktualizować materiały do decyzji środowiskowej obejmujące m.in. inwentaryzację przyrodniczą, ponowną analizę akustyczną i ocenę uwarunkowań bezpieczeństwa ruchu drogowego. Do zadań wykonawcy dokumentacji będzie też należało uzyskanie decyzji środowiskowej dla tej inwestycji oraz opracowanie rozwiązań drogowych i mostowych umożliwiających ogłoszenie przetargu na realizację inwestycji w systemie „projektuj i buduj”.

Szesnastka to główny szlak komunikacyjny Warmii i Mazur w układzie równoleżnikowym. Ostatnie zmiany rozporządzenia w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych dla naszego województwa wprowadziły dwie nowe drogi ekspresowe: S5 – stanowiącą przedłużenie istniejącej drogi ekspresowej S5 od węzła Nowe Marzy (A1) do Ostródy oraz S16 Olsztyn – Ełk – Knyszyn. Dzięki tym drogom północno-wschodnia część Polski, w tym nasze województwo,  uzyska możliwość przejazdu w układzie równoleżnikowym trasą wiodącą drogami klasy S.

Od granicy z woj. kujawsko-pomorskim do Ostródy będzie to droga S5, następnie do Olsztynka – S7, z Olsztynka do Olsztyna – S51 i od Olsztyna do Ełku – S16. Układ ten będzie łączył drogi biegnące na linii północ – południe: autostradę A1, drogę ekspresową S7 i drogę ekspresową S61. Tym samym połączy region z pozostałą siecią autostrad i dróg ekspresowych w kraju i Europie.

BRAK KOMENTARZY