Burmistrz skazany. Przekroczył uprawnienia

0
536

Sąd Rejonowy w Biskupcu  skazał  Macieja L., burmistrza Jezioran oskarżonego o nieprawidłowości przy realizacji umowy na dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie podległej mu gminy.

Prokuratura Okręgowa w Olsztynie w dniu 22 grudnia 2020 r. przesłała do Sądu Rejonowego w Biskupcu akt oskarżenia przeciwko Maciejowi L., Wiesławowi J. i Piotrowi S. oskarżonym w związku z nieprawidłowościami przy realizacji umowy na dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Jeziorany w 2019 r.

Według ustaleń śledczych Maciej L. jako funkcjonariusz publiczny – burmistrz Jezioran, pomimo braku przesłanek do wypowiedzenia umowy zawartej z firmą z Olsztyna na dowóz uczniów do placówek oświatowych zlokalizowanych na terenie gminy Jeziorany, w dniu 18 lutego 2019 r. odstąpił od tej umowy.

– Oskarżony miał następnie nie dopełnić obowiązku wynikającego z ustawy o zamówieniach publicznych i, używając opracowanej przez Wiesława J. (dyrektora wyodrębnionej jednostki budżetowej Gminy Jeziorany) notatki z szacowania, zaniżającej wartość zamówienia i poświadczającej nieprawdę co do szacunkowego wynagrodzenia wykonawcy tego zamówienia, miał udzielić zamówienia innemu wykonawcy (firmie należącej do Piotra S.), wybranemu niezgodnie z przepisami ustawy o zamówieniach publicznych – informuje Adam Barczak, rzecznik prasowy do spraw karnych Sądu Okręgowego w Olsztynie

W ocenie prokuratora Maciej L. postępując w ten sposób działał na szkodę Gminy Jeziorany oraz “interesu prywatnego przedsiębiorcy z Olsztyna zajmującego się przewozem osób”.

Dodatkowo, Maciej L. został oskarżony o to, że będąc przesłuchanym przez funkcjonariusza policji miał zeznać nieprawdę co do nieotrzymywania sygnałów o nieprawidłowym wykonywaniu umowy przewozu przez firmę Piotra S., a w szczególności o dowożeniu dzieci do szkoły przez tę firmę samochodem osobowym.

Wyrok w tej sprawie zapadł przed Sądem Rejonowy w Biskupcu. Zmieniając częściowo opis i kwalifikację prawną czynu, uznał Macieja L. za winnego przekroczenia uprawnień przy realizacji umowy na dowóz uczniów do placówek oświatowych. – Maciej L. został za to skazany na karę 10 tys. zł grzywny. Ponadto, Sąd orzekł wobec niego środek karny w postaci podania wyroku do publicznej wiadomości. Zgodnie z tym wyciąg z wyroku obejmujący personalia Macieja L., stawiane mu zarzuty oraz rozstrzygnięcia ma być wywieszony na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Biskupcu na okres 1 miesiąca – informuje rzecznik ds. karnych Sądu Okręgowego w Olsztynie.

Tym samym wyrokiem Maciej L. został uniewinniony od zarzutu złożenia fałszywych zeznań.

Sąd Rejonowy w Biskupcu, odnosząc się do części skazującej wyroku, wskazał, że przekroczenie uprawnień przez Macieja L. dotyczyło jedynie kwestii rozwiązania umowy z przedsiębiorstwem pokrzywdzonego. W ocenie sądu, brak było przesłanek do tego rozwiązania, przy czym samo odstąpienie od umowy nastąpiło bez zachowania właściwego trybu. Następnie oskarżony, wiedząc że pokrzywdzonemu nie doręczono pisma zawierającego odstąpienie od umowy, zawarł umowę z nową firmą. Zdaniem sądu, oskarżony tym samym działał na szkodę Gminy Jeziorany oraz interesu prywatnego pokrzywdzonego przedsiębiorcy.

BRAK KOMENTARZY