Areszt wobec podejrzanego o usiłowanie zabójstwa na ogródkach działkowych w Piszu

0
495
fot.pixabay

Sąd Rejonowy w Piszu w dniu 3 czerwca 2020 r. zastosował tymczasowe aresztowanie wobec Arkadiusza W. podejrzanego o usiłowanie zabójstwa, pozbawienie wolności i zmuszanie pokrzywdzonego do określonego zachowania.

Prokurator Rejonowy w Piszu skierował do miejscowego Sądu wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec Arkadiusza W. i Mariusza B. w związku z brutalnym zdarzeniem, do którego doszło w dniu 2 czerwca 2020 r. na terenie ogródków działkowych w Piszu.

Według ustaleń prokuratora obaj mężczyźni, grożąc, stosując przemoc psychiczną i fizyczną oraz zmuszając Mariusza B. do określonego zachowania (m. in.  zdjęcia butów, klęknięcia i przepraszania innych osób, jak również wejścia do gorącej metalowej beczki, którą następnie przykryto wiekiem) na krótki okres pozbawili go wolności. Następnie Arkadiusz W., działając w ewentualnym zamiarze pozbawienia życia Mariusza B., miał uderzyć pokrzywdzonego w głowę trzymaną w ręku maczetą.

Sąd Rejonowy w Piszu postanowieniem z dnia 3 czerwca 2020 r. zastosował wobec Arkadiusza W. tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy, wskazując m. in., że podejrzanemu grozi surowa kara i tylko taki środek zapobiegawczy zapewni prawidłowy dalszy tok postępowania w tej sprawie. Zachodzi bowiem obawa, że Arkadiusz W. pozostając na wolności mógłby wpływać na inne osoby, nakłaniając je do zmiany lub składania fałszywych zeznań.

Sąd nie uwzględnił natomiast wniosku prokuratora o tymczasowe aresztowanie wobec Mariusza B., stosując w to miejsce środek zapobiegawczy w postaci dozoru Policji z obowiązkiem stawiennictwa trzy razy w tygodniu w Komendzie Powiatowej Policji w Piszu, zakazem kontaktowania się z pokrzywdzonym Mariuszem B. i zbliżania się do niego na odległość umożliwiającą bezpośredni kontakt. W ocenie Sądu w sytuacji podejrzanego Mariusza B., który został już trzykrotnie przesłuchany i przyznał się do winy, ma stałe miejsce zamieszkania, stałą pracę, posiada obowiązek alimentacyjny na małoletnią córkę, nie zachodzi obawa, że będzie się ukrywał i utrudniał postępowanie karne.

 

BRAK KOMENTARZY