Zmiany w komunikacji miejskiej na ulicy Towarowej

0
301

Kolejny etap prac drogowych na ul. Towarowej i udostępnienie dla ruchu obu jezdni tej ulicy, wpłynie również na zmiany w funkcjonowaniu przystanków komunikacji miejskiej obowiązujących dla linii 106, 114, 141, 304.

Zmiana organizacji ruchu będzie następowała sukcesywnie w godzinach popołudniowych, w dniu 5 czerwca 2019 roku po dokonaniu komisyjnego odbioru oznakowania poziomego i pionowego. W przypadku uwag komisji i braku odbioru docelowego oznakowania, termin zmiany organizacji ruchu może ulec zmianie.

  • SKŁADOWA nr 190(01) na ul. Towarowej w kierunku Leonharda – ponowne otwarcie w docelowej lokalizacji, za skrzyżowaniem z ul. Składową; ponownie funkcjonuje dla linii 141, funkcjonuje bez zmian dla linii 106, 114, 304, w dalszym ciągu nie funkcjonuje dla linii 121;
  • OBI nr 191(01) na ul. Towarowej w kierunku ul. Budowlanej – przystanek przeniesiony w docelową lokalizację, za skrzyżowaniem z ul. Stalową na południowej jezdni ul. Towarowej; obowiązuje bez zmian dla linii 106114, 304;
  • WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO nr 192(01) na ul. Towarowej w kierunku ul. Budowlanej – przystanek przeniesiony w docelową lokalizację za skrzyżowaniem  z ul. Sprzętową na południową jezdnię ul. Towarowej; obowiązuje bez zmian dla linii 106114, 304; dla linii 106 w kursach przez Sprzętową, obowiązuje po zajeździe na tę ulicę;
  • TOWAROWA-BUDOWLANA nr 193(01) – zawieszenie przystanku na ul. Towarowej; utworzone zostaną nowe przystanki:
     na ul. Budowlanej w kierunku ul. Lubelskiej – obowiązuje dla linii 106304;
     na ul. Towarowej w kierunku ul. Cementowej za skrzyżowaniem z ul. Budowlaną – obowiązuje dla linii 114;

UWAGA – dla linii 106 zmiana godzin odjazdów dla części kursów z przystanków na ul. Sprzętowej oraz z przystanków “Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego” i “Towarowa-Budowlana” w kierunku ul. Cementowej (dla tego ostatniego przystanku zmiana również dla linii 304).

BRAK KOMENTARZY