Zawodnik MMA Mamed Ch. z zarzutami

0
619

Śląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko 17 osobom oskarżonym łącznie o 140 czynów w tym za paserstwa samochodów i wprowadzanie w obieg podrobionych banknotów Euro.

Wśród oskarżonych jest zawodnik MMA Mamed Ch., któremu zarzucono paserstwo, w tym w stosunku do mienia znacznej wartości. To także  nakłanianie do popełnienia przestępstwa zniszczenia mienia, naruszenia nietykalności i znieważenia funkcjonariuszy i posiadania broni palnej bez zezwolenia.

Postępowanie zostało pierwotnie wszczęte na terenie Republiki Słowackiej w czerwcu 2017 r., a nadzorowała je Prokuratora Powiatowa w Czadcy. W grudniu 2017 roku śledztwo wszczęła polska prokuratura i przejęła ściganie karne obywatela polskiego Miłosza P., tymczasowo aresztowanego za popełnienie przestępstw na szkodę obywateli i podmiotów gospodarczych na terenie Słowacji. Następnie w marcu 2018 roku postępowanie zostało przejęte do dalszego prowadzenia przez Śląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach.

Łącznie 24 osoby usłyszały zarzuty

W toku śledztwa ustalono, iż główny podejrzany Jakub Ś., w którego samochodzie i miejscu zamieszkania podczas przeszukania ujawniono znaczną ilość fałszywych pieniędzy, poza wprowadzaniem do obiegu podrobionych banknotów waluty euro, zajmował się również pośrednictwem w handlu samochodami pochodzącymi z przestępstw kradzieży i przywłaszczenia, popełnianymi na terenie Czech i innych krajów europejskich. Nabywcami pojazdów były osoby z terenu całego kraju. W trakcie postępowania zatrzymano i aresztowano 4 osoby, w tym Norberta M.. osobę odpowiedzialną za sprzedaż falsyfikatów podejrzanemu Jakubowi Ś. oraz odzyskano 8 samochodów o łącznej wartości około 1,2 miliona złotych.

Łącznie zarzuty przedstawiono 24 osobom, z których część przyznała się do popełnienia zrzucanych im czynów i wystąpiła z wnioskami o wydanie wyroków skazujących bez przeprowadzenia rozprawy.

Międzynarodowa współpraca

W toku śledztwa zgromadzono materiał dowodowy w postaci wyjaśnień części skruszonych sprawców, zeznania szeregu przesłuchanych w trakcie postępowania świadków, jak również rozmów zabezpieczonych na komunikatorach internetowych.

W toku śledztwa podjęto współpracę z czeską i słowacką Prokuraturą oraz w wyniku wystosowania Europejskich Nakazów Dochodzeniowych uzyskano pomoc od innych partnerów zagranicznych i pozyskano dodatkowe informacje, stanowiące istotny dla sprawy materiał dowodowy w zakresie samochodów, pochodzących z czynów zabronionych.

BRAK KOMENTARZY