Zapadł wyrok w sprawie dwojga lekarzy

0
288
Budynek Sądu Okręgowego w Olsztynie

Sąd Okręgowy w Olsztynie wydał wyrok za kradzież leku narkotycznego podczas dyżuru w szpitalu.

Sprawa dotyczy zdarzenia, do którego doszło w dniu 27 października 2020 r. w jednym ze szpitali położonym na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Według ustaleń prokuratora, Małgorzata K., będąc funkcjonariuszem publicznym – lekarzem i pełniąc wówczas dyżur na oddziale anestezjologii i intensywnej terapii tego szpitala, znajdowała się wówczas pod wpływem substancji psychoaktywnych. W ocenie prokuratora, oskarżona takim zachowaniem przekroczyła uprawnienia i nie dopełniła swoich obowiązków oraz sprowadziła niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia wielu pacjentów oddziału.

Małgorzata K. została oskarżona także o to, że w okresie od 2 września 2020 r. do 27 października 2020 r., pełniąc dyżur w szpitalu na oddziale anestezjologii i intensywnej terapii, dokonała kradzieży środków odurzających w postaci między innymi 346 ampułek fentanylu oraz 2 ampułek morfinyinformuje Adam Barczak, rzecznik Sądu Okręgowego w OIsztynie. 

O przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków oskarżony został także Jacek G. Zdaniem prokuratury, Jacek G., będąc funkcjonariuszem publicznym pełniącym obowiązki zastępcy dyrektora szpitala, ukrył i podrobił zaadresowaną do niego notatkę służbową, informującą o nieprawidłowym zachowaniu Małgorzaty K. podczas dyżuru w dniu 27 października 2020 r. Wspomniana notatka powinna była niezwłocznie trafić do dyrektora szpitala w celu podjęcia dalszych czynności, między innymi powiadomienia organów ścigania o zaistniałym zdarzeniu.

Proces obojga oskarżonych rozpoczął się w dniu 14 września 2023 r. przed Sądem Okręgowym w Olsztynie. Małgorzata K. w pierwszym dniu procesu przyznała się do kradzieży tylko jednej ampułki morfiny i zażycia jej podczas pełnienia dyżury w dniu 27 października 2020 r.

Oskarżona zaprzeczyła natomiast, że przekroczyła wówczas swoje uprawnienia i sprowadziła niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia wielu pacjentów. Wyjaśniała, że pełniąc dyżur nie była funkcjonariuszem publicznym i żadnych administracyjnych decyzji nie podejmowała. Była wtedy zwykłym, szeregowym lekarzem wykonującym swoje obowiązki medyczne, a jej pacjenci byli należycie zaopiekowani – dodaje Barczak.

Jacek G. na rozprawie nie przyznał się do zarzucanego mu czynu i złożył wyjaśnienia.

Wyrok w tej sprawie zapadł w dniu 21 listopada 2023 r. Sąd Okręgowy w Olsztynie uznał Małgorzatę K. za winną kradzieży jednej ampułki morfiny i wymierzył jej za to karę 10 tys. zł grzywny. Sąd orzekł wobec oskarżonej także środek karny w postaci zakazu wykonywania zawodu lekarza na okres 4 lat.

W odniesieniu do zarzutu dotyczącego pełnienia przez Małgorzatę K. dyżuru w szpitalu pod wpływem środka odurzającego, Sąd uznał, że zachowanie oskarżonej wyczerpywało jedynie znamiona wykroczenia, a nie przestępstwa przekroczenia uprawnień i sprowadzenia niebezpieczeństwa dla wielu osób. W tej sytuacji Sąd ustalił, że Małgorzata K. wbrew obowiązkowi zachowania trzeźwości, podczas dyżuru znajdowała się stanie po użyciu morfiny i podejmowała w tym stanie czynności zawodowe, co stanowiło czyn z art. 70 par. 2 Kodeksu wykroczeń. Jednakże postępowanie w tej sprawie należało umorzyć z uwagi na przedawnienie karalności tego wykroczenia, które nastąpiło jeszcze przed wniesieniem do Sądu aktu oskarżenia.

Sąd Okręgowy w Olsztynie tym samym wyrokiem skazał na karę 7,5 tys. zł grzywny Jacka G. za ukrycie i podrobienie zaadresowanej do niego jako zastępcy dyrektora szpitala notatki służbowej, informującej o nieprawidłowym zachowaniu Małgorzaty K. Ponadto, Sąd orzekł wobec Jacka G. także na zakaz zajmowania kierowniczych stanowisk administracyjnych w publicznych i niepublicznych placówkach służby zdrowia na okres 2 lat.

Sąd podając ustne motywy wyroku podkreślił, że zachowanie Małgorzaty K. na dyżurze w dniu 27 października 2020 r. było karygodne i mogło wpłynąć na zdrowie i życie osób, które były pod jej opieką. W ocenie Sądu, nie ulega wątpliwości, że oskarżona podczas tego dyżuru ukradła środek odurzający, a następnie zażyła go i pod jego wpływem próbowała pełnić swoje obowiązki. Z uwagi na swoje nieakceptowalne zachowanie i interwencję innego personelu medycznego została odsunięta przez ordynatora od pełnienia dyżuru.

BRAK KOMENTARZY