W Morągu zamykają muzeum na dwa lata

0
416

Samorząd województwa zamyka prowadzone przez siebie muzeum im. Herdera w Morągu. Jaki jest powód? 

Placówka została zamknięta dla zwiedzających 21 czerwca. Zostanie otwarta dopiero w połowie 2024 roku. Powodem jest rozpoczynający się właśnie remont.

Zadanie dofinansowane w ramach projektu „Termomodernizacja pałacu Dohnów – siedziby Muzeum im. J.G. Herdera w Morągu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Projekt przewiduje docieplenie ścian, podłogi i dachu, wymianę okien i drzwi na stolarkę energooszczędną, wymianę instalacji c.o. oraz grzejników, kompleksową modernizację instalacji c.w.u. oraz wymianę oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne i wszelkie niezbędne prace związane z instalacją elektryczną.

Całkowita wartość projektu wynosi ponad 4,9 mln zł, z czego unijne dofinansowanie na jego realizację to blisko 3,3 mln zł.

BRAK KOMENTARZY