Obywatele Ukrainy pracowali na czarno w powiecie kętrzyńskim

0
204

Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Barcianach zakończyli kontrolę legalności zatrudnienia w firmie działającej na terenie powiatu kętrzyńskiego. Stwierdzono nieprawidłowości w zatrudnieniu 10 obywateli Ukrainy.

Kontrola wykazała, że przedsiębiorca z branży handlowej zatrudniał cudzoziemców bez wymaganych zezwoleń. W związku z tym, kontrolujący skierują wniosek do sądu o ukaranie pracodawcy.

Funkcjonariusze z Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej od stycznia do listopada br. objęli kontrolą ponad 3 760 cudzoziemców i stwierdzili, że blisko 860 obcokrajowców pracowało niezgodnie z obowiązującymi przepisami. W następstwie ujawnionych nieprawidłowości sądy z Warmii i Mazur wobec pracodawców wymierzyły grzywny na łączną kwotę ponad 173 tys. zł.

BRAK KOMENTARZY