Elbląg gotowy na wdrożenie reformy edukacji

0
1358
fot.K.Olszewski.Od lewej: Krzysztof Marek Nowacki,Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty, Artur Chojecki, Wojewoda Warmińsko Mazurski

W piątek 20 stycznia w Urzędzie Wojewódzkim odbyła się konferencja prasowa z udziałem wojewody Artura Chojeckiego i kuratora oświaty Krzysztofa Marka Nowackiego. Tematem konferencji była reforma edukacji, która wejdzie w życie 1 września 2017 roku.

„1 września 2017 roku znajdziemy się zreformowanej szkole. W tym czasie do pierwszego września we współpracy z samorządami, jesteśmy zobligowani, do tego, żeby przygotować wszystkie elementy tej reformy, tak aby ci, do których ta reforma jest adresowana, czyli dzieci, spokojnie mogły od nowego roku szkolnego, rozpocząć naukę w zreformowanej szkole.” – tak o przygotowaniach do wprowadzenia w szkołach nowej reformy mówił Artur Chojecki.

Wojewoda Warmińsko Mazurski, podkreślił także, że został utworzony specjalny zespół, który ma pomagać wdrażać reformę w szkołach- „Pani minister Anna Zalewska, powołała zespół do spraw wdrażania reformy, tym zespołem na poziomie ministerstwa kieruje wiceminister Maciej Kopeć i analogicznie takie zespoły będą powoływane przez Pana kuratora na poziomie województwa.”

W województwie warmińsko-mazurskim został już powołany taki zespół, a na jego czele stoi wicekurator, Wojciech Cybulski. W takim zespole znajdą się dwie osoby. Obie te osoby będą miały za zadanie monitorować, czy w danych szkołach reforma edukacji jest odpowiednio wdrażana.

Kurator oświaty, Krzysztof Marek Nowacki, zaznaczył, że w najbliższym czasie zorganizowane zostaną szkolenia w szkołach w kwestii nowej podstawy programowej „W najbliższych dniach ośrodek rozwoju edukacji, doprowadzi do spotkań z dyrektorami Wojewódzkich Ośrodków Doskonalenia, z metodykami, z konsultantami, którzy do końca tego roku przeprowadzą cykl szkoleń z dyrektorami szkół i nauczycielami w kwestii nowej podstawy programowej.”

Ważnym aspektem jest powołanie infolinii. Wspomniana infolinia istnieje już od kilku miesięcy i jest upubliczniona na stronie Warmińsko–Mazurskiego Kuratorium Oświaty. Pracownik merytoryczny odpowiada na konkretne pytania dotyczące reformy oświaty. Dzięki tej infolinii przede wszystkim rodzice mogą dowiedzieć się więcej o tym co czeka ich dzieci od nowego roku szkolnego.

W środę 25 stycznia odbędzie się konferencja z samorządowcami z województwa warmińsko–mazurskiego. Tematem konferencji będzie reforma edukacji. Jak podkreślił kurator, niektóre samorządy są już w pełni przygotowane do wdrożenia tej reformy – „Wiem, że być może nie wszystkie samorządy przyjadą. Sądzę, że np. nie przyjedzie Elbląg. Byliśmy wczoraj w Elblągu na zaproszenie prezydenta miasta Elbląga i dostałem bardzo miłą odpowiedź, że Elbląg jest już w pełni przygotowany do przyjęcia i wdrożenia tej reformy”.

Do dnia 31 marca samorządy muszą przyjąć uchwały dostosowujące sieć szkół do nowego ustroju szkolnego. – „Co do tego, że te uchwały będą merytoryczne, mam przekonanie wynikające z tego, że sam byłem samorządowcem i znam świat samorządowy. To są dobrzy gospodarze. Radnymi są  osoby wybrane przez społeczeństwo, a w końcu są to także dyrektorzy szkół w związku z tym jestem przekonany, że konsensus jaki samorządy osiągną, będzie to konsensus przedyskutowany z tymi wszystkimi osobami, które wskazałem”.

Wojewoda Artur Chojecki, podkreślił na koniec, że cyklicznie będą organizowane konferencje informujące o procesie wdrażania reformy edukacji w szkołach województwa warmińsko-mazurskiego.

 

 

 

 

BRAK KOMENTARZY