Referendum w Olsztynie. Czy Prezydent Piotr Grzymowicz, może być już spokojny o stanowisko?

1
164
Prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz

Komisarz Wyborczy w Olsztynie postanowił o odrzuceniu wniosku o przeprowadzenie referendum w sprawie odwołania Prezydenta Olsztyna z powodu zebrania niewystarczającej liczby podpisów poparcia tej inicjatywy. Czy to już koniec walki o odwołanie ze stanowiska Piotra Grzymowicza?

Inicjatorzy referendum zapewniali, że podpisy były weryfikowane, okazało się jednak, że sporo z nich było nieprawidłowych.- Dostęp do bazy peselów mieszkańców, mają tylko instytucje do tego uprawnione. My nie mamy takiego dostępu, więc nie byliśmy w stanie tego dokładnie zweryfikować, a przeprowadziliśmy tylko wstępną weryfikacje i wszyscy muszą mieć tego świadomość. My musimy się teraz zastanowić, czy będziemy zaskarżać tę decyzję. W tym momencie najważniejsze jest jednak to, żeby przetrwać w zdrowiu i w spokoju pandemię. Nawet, gdyby referendum doszło do skutku to ja nie miałbym w sobie odwagi, żeby zachęcać ludzi by poszli głosować – powiedział Piotr Jastrzębski, pełnomocnik inicjatorów referendum.

Oświadczenie w tej sprawie wydało także Prawo i Sprawiedliwość. -Z wielkim szacunkiem podchodzimy do starań organizatorów referendum, zmierzających do odwołania Prezydenta Olsztyna Piotra Grzymowicza. Od wielu lat konsekwentnie, bardzo krytycznie oceniamy Jego działalność i podejmowane decyzje. Jednak wybrany przez inicjatorów termin referendum był dla nas zasadniczą przeszkodą do zaangażowania się w tę inicjatywę. Kolidował bowiem z najważniejszym w tym roku wydarzeniem politycznym – wyborami Prezydenta RP. Organizatorzy referendum nie wskazali przy tym  potencjalnego, alternatywnego   kandydata na Prezydenta Olsztyna. Jednocześnie jesteśmy głęboko przekonani, że zmiana na tym stanowisku jest potrzebna naszemu miastu i jego mieszkańcom. Koniecznym warunkiem jest jednak współpraca wszystkich środowisk o tym przekonanych. Musi ona doprowadzić do uzgodnienia listy niezbędnych zmian w polityce i kierunkach rozwoju miasta, wyłonienia  wspólnego kandydata na Prezydenta Olsztyna oraz ustalenia optymalnego harmonogramu działań. Prawo i Sprawiedliwość jest gotowe do takich rozmów bezpośrednio po wyborach Prezydenta RP – podpisał Komitet Miejski Prawa i Sprawiedliwości w Olsztynie.

Przypomnijmy, że Komisarz wyborczy odrzucił aż 4 589 podpisów złożonych przez Komitet Referendalny, ponieważ zostały one złożone w wadliwy sposób. To oznacza, że do przeprowadzenia referendum zabrakło 2 842 podpisów poparcia za przeprowadzeniem referendum.

1 KOMENTARZ

Comments are closed.