Przysięga żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej w Braniewie

0
1855

Kolejni terytorialsi złożą przysięgę. Tym razem będzie to 60 osób, które przeszło intensywne szkolenia w Braniewie.

60 ochotników, którzy wypowiedzą słowa przysięgi wojskowej, wstąpiło w szeregi Wojsk Obrony Terytorialnej 5 października. Przez minione kilkanaście dni szkolili się intensywnie w Braniewie – podczas szkolenia podstawowego (cały cykl szkoleniowy trwa 3 lata). Przede wszystkim działali w terenie: uczyli się taktyki (marsz w terenie, zachowanie w przypadku ataku, bytowanie, elementy survivalu), obsługi broni i strzelania, czy udzielania pomocy medycznej (w tym na polu walki).

Żołnierze, którzy złożą przysięgę są mieszkańcami powiatów elbląskiego i braniewskiego, są także ochotnicy z Olsztyna i wielu innych miejscowości województwa warmińsko-mazurskiego.

Teraz przed nimi szkolenia rotacyjne – czyli jeden weekend w miesiącu, który spędzą na intensywnych ćwiczeniach „w polu”, jak i szkoląc się w teorii w macierzystych jednostkach. W tym czasie żołnierze poznają nowe wiadomości, utrwalają to, co poznali na szkoleniu podstawowym, ale przede wszystkim zgrywają się w ramach swoich plutonów i sekcji. Będą także wyjeżdżać na poligon.

W sumie żołnierze przez trzy lata spędzą w mundurze ponad 4 miesiące. Po przysiędze ponad 30 żołnierzy rozpocznie służbę w batalionie w Braniewie.

Przysięga odbędzie się 20 października o godzinie 11 na placu jednostki wojskowej (9 Braniewska Brygada Kawalerii Pancernej w Braniewie), ul. Sikorskiego 41.

BRAK KOMENTARZY