Oni pokierują sprawami powiatu

0
343

Podczas I sesji Rady Powiatu, która odbyła się 7 maja 2024 r., 25 nowo wybranych radnych otrzymało z rąk Przewodniczącego Powiatowej Komisji Wyborczej Macieja Kamińskiego zaświadczenia o wyborze, a następnie złożyło ślubowanie.

Obrady otworzył radny senior – Marian Piwcewicz. Po stwierdzeniu quorum radni VII kadencji wybrali Grzegorza Drozdowskiego na przewodniczącego Rady Powiatu. Wiceprzewodniczącymi zostali Krystyna Szter i Zbigniew Czabrycki.

W głosowaniu tajnym wybrano również starostę olsztyńskiego. Został nim, po raz kolejny, Andrzej Abako. Funkcję wicestarosty powierzono Arturowi Wrochnie, a skład Zarządu Powiatu uzupełnili: Joanna Michalska-Reda, Janusz Radziszewski i Marcin Politewicz.

To moja druga już kadencja, którą rozpoczynam z Koalicją Obywatelską, ale obiecuję współpracować z każdym radnym, bez względu na barwy polityczne. Rozpoczynającą się kadencję można określić jako wielki plac budowy w zakresie inwestycji. Chcemy zrealizować jak najwięcej zadań drogowych, ale nie zapomnimy o inwestycjach w młodzież, szkoły, służbę zdrowia i w pomoc społeczną – mówił Andrzej Abako, starosta olsztyński, dziękując za zaufanie. Obiecał też prowadzić gabinet otwarty dla mieszkańców powiatu.

Andrzej Abako to jeden z najaktywniejszych samorządowców z Warmii i Mazur. Przez trzy kadencje był radnym miejskim Dobrego Miasta, pracował również w Zarządzie Warmińskiego Związku Gmin. To radny obecnej i trzech poprzednich kadencji Rady Powiatu w Olsztynie.

Był wicestarostą olsztyńskim, a w minionej kadencji starostą olsztyńskim. Jest inicjatorem projektu promocyjno-gospodarczego Szlak Świętej Warmii, którego ideą jest wykorzystanie dziedzictwa kulturowego i tożsamości Warmii dla jej rozwoju gospodarczego poprzez współdziałanie różnych środowisk. Dla urzeczywistnienia tej idei, z jego inicjatywy, w grudniu 2021 roku zawiązane zostało Stowarzyszenia Szlak Świętej Warmii. Jest jego przewodniczącym. To inicjator utworzenia Powiatowej Komunikacji Zbiorowej. Jako starosta olsztyński pozyskiwał inwestorów strategicznych, tworząc przyjazny rynek inwestycyjny. Rozwijał współpracę z niemieckim Powiatem Osnabrück, pozyskując dla powiatowych szpitali i tutejszego Caritas karetki, sprzęt medyczny oraz środki finansowe. Przyczynił się do wejścia Powiatu Olsztyńskiego do Międzynarodowej Sieci Cittaslow, widząc w tym możliwość jeszcze lepszej współpracy z gminami na swoim terenie i możliwości pozyskiwania środków na realizacje zadań na rzecz mieszkańców. Wiceprzewodniczący Konwentu Starostów Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Prezes oddziału Akcji Katolickiej w Dobrym Mieście. Strażak-ochotnik, prezes zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP. Andrzej Abako jest absolwentem studiów na kierunkach: Polityki regionalnej i samorządowej oraz Społeczno-ustrojowym, ukończył także studia podyplomowe z zarządzania. Ma 58 lat.

Artur Wrochna to doświadczony urzędnik państwowy i samorządowy. Przez 2 kadencje był burmistrzem Olsztynka, a przez 3 kadencje – radnym Powiatu Olsztyńskiego, a także członkiem Zarządu Powiatu. W ostatnim czasie pracował na stanowisku dyrektora i wicedyrektora Departamentu Kontroli w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Wcześniej przez 8 lat był dyrektorem Izby Celnej w Olsztynie, kierował również departamentem w byłym Głównym Urzędzie Ceł w Warszawie. Odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi za działalność związaną z integracją europejską. Artur Wrochna jest absolwentem studiów na wydziale dziennikarstwa i nauk politycznych na Uniwersytecie Warszawskim oraz podyplomowych studiów z zarządzania. Ma 60 lat.

Skład Rady Powiatu w Olsztynie VII kadencji:

Grzegorz Drozdowski – przewodniczący Rady Powiatu w Olsztynie

Krystyna Szter – wiceprzewodnicząca

Zbigniew Czabrycki – wiceprzewodniczący

 

Andrzej Abako – starosta olsztyński

Artur Wrochna – wicestarosta olsztyński

Joanna Michalska-Reda – członek Zarządu Powiatu w Olsztynie

Janusz Radziszewski – członek Zarządu

Marcin Politewicz – członek Zarządu

BRAK KOMENTARZY