Odbudowa ratusza w Braniewie

0
315

Przez niemal 600 lat ratusz był siedzibą władz miejskich, wizytówką i symbolem Braniewa – pierwszej stolicy Warmii. Teraz ten średniowieczny zabytek zostanie odtworzony – poinformowała generalna konserwator zabytków Bożena Żelazowska.

Zbudowany w II połowie XIV wieku zabytek mieścił się w centralnym punkcie rynku dawnego starego miasta. Pierwsze wzmianki o ratuszu w Braniewie pochodzą z 1364 roku. Jego pierwotna bryła była niewielka, wzniesiona w stylu gotyckim. W kolejnych stuleciach ratusz był kilkukrotnie przebudowywany. Największe znaczenie budynek zyskiwał podczas corocznego wyboru władz miejskich.

Przyjmowano w nim również poselstwa, prowadzono narady oraz zbierano podatki. Obiekt ten był też miejscem rozrywki i zabaw elit miejskich. W 1945 roku został zniszczony na skutek bombardowań. Dwanaście lat później pozostałości historycznej budowli wpisano do rejestru zabytków.

Wstępne prace archeologiczne w miejscu dawnego ratusza rozpoczęły się w październiku 2022 r. Objęły jego odgruzowanie, dzięki czemu odsłonięto zachowane relikty architektoniczne budowli. Pozwoliło to na przeprowadzenie archeologicznych badań sondażowych, których celem było rozpoznanie elementów starszych od zachowanych pozostałości ratusza, a następnie określenie dalszego postępowania przed przystąpieniem do prac związanych z jego odbudową.

ŹRÓDŁO: Narodowy Instytut Dziedzictwa

BRAK KOMENTARZY